De kongelige samlinger

Bli med til Slottet i Oslo; både opp på loftet og til De kongelige samlingers magasiner...

Slottet i Oslo
Foto: Øyvind Arntsen / NRK

40 tusen gjenstander digitalisert

Kunsthistoriker og prosjektleder Marianne Hylbak med en mengde antikviteter på sitt bord.

Kunsthistoriker og prosjektleder Marianne Hylbak med en mengde antikviteter på sitt bord, mange fra Appleton.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

-Det er som en oppdagelsesreise, sier kunsthistoriker Marianne Hylbak. I de siste årene har hun vært prosjektleder for den omfattende registrering og digitalisering av historiske gjenstander som De kongelige samlinger på Slottet i Oslo gjennomfører. –Foreløpig har vi registrert mer enn førti tusen gjenstander, og da har vi ennå ikke begynt på interiørene i Slottet, med unntak av malerisamlingen og sølvsamlingen, sier Hylbak. Og tar vi med Det kongelige hoffs fotoarkiv, så har vi til sammen mer enn 200 000 fotografier, fordelt på minst 700 album og mange løse fotografier, sier fotograf Jan Haug. I Museum forteller han om noen av Dronning Mauds private album fra Appleton, som er blant de mange titusen bilder som allerede er digitalisert.

Å tildele eierskap

Jan Haug og Marianne Hylbak fra De kongelige samlinger.

Jan Haug og Marianne Hylbak fra De kongelige samlinger.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

-Måten vi arbeider på er å sammenholde alle kilder, som fotografier, opptegnelser, tidlige inventarlister og ikke minst vår erfaring i å tolke håndskrift og bokstavelig talt snuse oss fram til hvor de forskjellige gjenstandene kan komme fra, sier Hylbak. Grunnen til at denne storstilte registreringen pågår er først og fremst å skaffe en oversikt over de historiske gjenstandene på Slottet, fra møbler, malerier, antikviteter, dokumenter, fotografier og alt som er tatt vare på. Men en av våre oppgaver er også å tildele eierskap til gjenstandene, sier Hylbak. Hun forteller at det er tre kategorier : Alt som er eldre enn 1905 er Statens eiendom. Så er det gjenstander som tilhører Kongen som statsoverhode og den siste gruppen er Kongens personlige eiendom.

Interessante historier

Tobakkskrukken fra Oscarshall, laget av den dødsdømte G Eriksen Mørstad i 1862.

Tobakkskrukken fra Oscarshall, laget av den dødsdømte G Eriksen Mørstad i 1862.

Foto: Jan HAug / Det Kgl. Hoff

I Museum forteller Hylbak og Haug om utvalgte gjenstander fra samlingene, blant annet en tobakksurne i marmor i Porselensmagasinet, laget av straffange og dødsdømt morder G. Eriksen Mørstad i 1862. Hvordan den i sin tid havnet på Oscarshall og hvorfor den i alle år har vært feil katalogisert, det er det ingen som vet. Kanskje det kan ha en sammenheng med at Mørstad var en av de to fangene som laget løvene foran Stortinget og at han senere ble benådet av kongen. – Foreløpig vet vi ikke sikkert. Dette er bare en av mange nye historier som dukker opp når vi gjennomgår Slottes eiendeler, sier Marianne Hylbak.

Spennende historie får du i Museum, NRK P2, lørdag 8/6 kl. 16.03 og søndag 9/6 kl. 08.03. Proigramleder er Øyvind Arntsen.