Hopp til innhold
Kommentar

Amerikanske velgere mot venstre

Velgerne i verdens dyreste demokrati har talt.

USAs president Barack Obama på et valgkamparrangement i Golden, Colorado, USA, 13. september 2012

Valget denne uka viste at demokratene er blitt partiet til velgerkonstellasjonen som vil vokse i Framtidas USA, skriver Tove Bjørgaas.

Foto: Ed Andrieski / Ap

Etter at en sittende president, en utfordrer og utallige grupper som støtter dem har brukt 15 milliarder kroner på utrolig irriterende politisk reklame, stemte amerikanere for å beholde status quo i Washington.

Barack Obama er gjenvalgt og kongressen har stadig republikansk flertall.

Men det betyr ikke at USAs velgere ikke ønsker forandring.

Demokratene framtidas parti

Obama vant mer overbevisende enn sist. Da var en akutt finanskrise og minst like akutt misnøye med den sittende presidenten med på å sende flere millioner nye velgere til valglokalene.

De samme velgerne stilte opp denne gangen også. Faktisk hadde mange flere i visse grupper registrert seg enn sist.

Men de samme velgerne stilte opp denne gangen også. Faktisk hadde mange flere i visse grupper registrert seg enn sist. Valget denne uka viste at demokratene er blitt partiet til velgerkonstellasjonen som vil vokse i Framtidas USA.

Obama fikk hele 45 prosent av sine stemmer fra etniske minoriteter.
I tillegg har han grepet om de unge og om kvinner med høyere utdanning, spesielt ugifte kvinner, som han vant 67 prosent av stemmene til.

Mer skatt og mer velferd

Skal kapitalismen få ordne opp nok en gang, eller er forskjellene blitt så store at myndighetene må drive visse utjevningstiltak?

Hva betyr dette for USAs framtid? Jo, etter fire år med påstander om at Obamas valgseier i 2008 var resultatet av et protestvalg etter Bush og finanskrisen, at Obamas agenda var et tomt skall av håp og forandring, har velgerne sagt ifra.

Den gangen handlet valget om hvilken vei USA skal ta i den økonomiske politikken. Skal kapitalismen få ordne opp nok en gang, eller er forskjellene blitt så store at myndighetene må drive visse utjevningstiltak?

Velgerne sa ja til Obamas løfte om at USA fortsatt skal være et sted der alle har muligheter til å lykkes.

De rikeste må betale litt mer skatt. Men de andre vil kanskje få litt billigere studielån og et litt større sosialt sikkerhetsnett på andre områder.

USA mer liberalt

Velgerne i USA har også beveget seg mot venstre på andre områder.
For første gang i amerikansk historie vedtok velgere i folkeavstemninger at homofile og lesbiske skal få lov til å gifte seg; I Maryland, Wisconsin og Washington sto slike forslag på stemmeseddelen.

Noe har skjedd i et USA der velgerne i store og liberale California for fire år siden stemte for å avskaffe en delstatens ekteskapslov for homofile.

Den store generasjonen unge amerikanere som er født fra 1980 og utover vil skape store endringer i amerikansk politikk.

Noen valgforskere peker på at den store generasjonen unge amerikanere som er født fra 1980 og utover vil skape store endringer i amerikansk politikk. Ikke bare er de mange, de er også den mest multietniske generasjonen i salatbollen USAs historie. De opptatte av økonomiske muligheter og vekst, men også av internasjonalt samarbeid, mener forsker Morley Winograd som har skrevet flere bøker om dem de siste årene.

I tillegg blir de mindre bekymret når de hører ordet «sosialisme» enn det eldre amerikanere blir.

Hvit mann holder ikke

Romney vant et overveldende flertall blant hvite menn, Men det holder ikke lenger dersom en vil bli president i USA.

Disse unge velgerne var viktige for Obama denne gangen, men de kommer til å bli mye viktigere framover etter som en stor andel av dem har bakgrunn fra latinamerika og vil tilhører USAs raskest voksende velgergruppe i årene framover.

Demokratene har ved hjelp av denne generasjonen, og ved hjelp av den store velgerrekrutteringen blant svarte og latinamerikanere, bygget opp en velgerbase som det vil bli krevende for republikanerne å vinne terreng hos.

Ved dette valget fikk Mitt Romney bare 27 prosent av sine stemmer fra den latinamerikanske minoriteten.

Romney vant et overveldende flertall blant hvite menn, Men det holder ikke lenger dersom en vil bli president i USA. Det blir færre hvite menn og flere latinamerikanere.

«En ny Reagan med motsatt fortegn»

Ved å gjenvelge en republikanerdominert kongress har velgerne også sagt at de til en viss grad ønsker å begrense Obamas handlefrihet.

Viktigere er det imidlertid hva Demokratene kan gjøre med sitt nye flertall.

Det amerikanske, politiske systemet er konstruert slik at presidentmakten begrenses av Kongressen. Ved å gjenvelge en republikanerdominert kongress har velgerne også sagt at de til en viss grad ønsker å begrense Obamas handlefrihet.

Og dersom Obama skal ha håp om å bli en ny stor president – en som endrer retningen i den økonomiske politikken; en ny Ronald Reagan med motsatt fortegn; en som setter spor etter seg – så må han gjøre det gjennom å arbeide sammen med kongressen.

Visdomsord fra Fox News

Ved å gjenvelge en republikanerdominert kongress har velgerne også sagt at de til en viss grad ønsker å begrense Obamas handlefrihet.

Amerikanerne orker ikke mer skremselspropaganda. De vil ha en president som ser framover sammen med dem, mot et nytt USA der det handler om å løse problemer, ikke om å skremme.

Sean Hannity hos Fox News sa det treffende, i det som skulle være en syrlig kommentar dagen etter valget: Amerikanerne har fått den presidenten de fortjener.