- Varmere hav dreper livsviktig plankton

40 prosent av alt planteplankton i havene på den nordlige halvkule har forsvunnet siden 1950. Forskerne hevder det er stigende havtemperaturer som er årsaken.

Planteplankton på norskekysten

Forklaringen på at planktonet forsvinner er at verdenshavene har blitt varmere. På satellittbildet ser vi oppblomstring av plankton utenfor norskekysten.

Foto: NASA / AFP

Det er kanadiske forskere ved Dalhousie University i Halifax som har oppdaget at mengden planteplankton i verdenshavene har minsket dramatisk.

Plankton er grunnelementet i havets næringskjede, og matkilde for både små og store havdyr. Forsvinner planteplanktonet vil dette påvirke alt maritimt liv, skriver Forskning.no.

Planteplankton

Mye av livet på Jorden er helt avhengig av disse ørsmå organismene.

Foto: Karl Bruun / Ap

Les også: - Oppvarming er «ubestridelig»

Data fra de siste 100 årene

Planteplankton har en størrelse på mellom 1/10 og 1/1000 av en millimeter, og de enkelte planktoncellene kan ikke ses med det blotte øye.

Hver sommer kan man imidlertid se planktonet ved at deres massive oppblomstring gjør vannet grumsete.

Hvalhai

Verdens største fisk, hvalhaien, lever av plankton - som så mange andre små og store havdyr.

Foto: SCOTT TUASON / AFP

Forskerne har brukt tre år på å analysere data om planktonmengder de siste 100 årene. De har studert målinger av havets gjennomsiktighet, og konsentrasjonen av klorofyll.

Dette er vanlige indikatorer på mengden planteplankton i havet.

Forskningsresultatet ble presentert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature denne uken.

Les også: Klimaforskere renvasket

Havene blir varmere

Forskerne konkluderer med at den gjennomsnittlige mengden planteplankton i de øvre sjiktene av havet har sunket med omtrent én prosent per år siden 1899, og med 40 prosent siden 1950. De siste årene har denne nedgangen gått fortere enn tidligere.

Kun i den nordlige og især den sørlige del av Det indiske hav har det vært økning i forekomsten av planteplankton.

Forklaringen på at planteplanktonet forsvinner er at verdenshavene har blitt varmere, og dette gjelder spesielt overflatevannet.

«I de fleste havregionene synes nedgangen å være forårsaket av en oppvarming av havets øvre sjikt på mellom 0,5 og 1° C», skriver marinbiolog Boris Worm og kollegene i artikkelen.

Problem på linje med overfiske

Oppvarmingen fører til økt lagdeling i havene, som gjør det vanskeligere for næring fra de dypere regionene å nå opp til overflaten.

– Dette er et nytt problem på linje med korallbleking, forsuring og overfiske av havet, sier Boris Worm.

– Vi presser havressursene både ovenifra, ved overfisket, og nå også nedenifra, sier han.