Luftforurensning kan skade hjernen

Depresjoner og nedsatt læringsevne settes i sammenheng med forurensa luft i ny forskningsrapport.

Forurensningen i Beijing

Smog over Beijing i Kina.

Foto: Frøydis Frostmo Faraj / NRK

At hjerte og lunger påvirkes av forurensa luft er noe vi har visst lenge. Men nå viser en ny rapport at også hjernen kan ta skade av luftforurensning.

– Resultatene viser at det å være eksponert for forurensa luft over lang tid kan ha tydelige negative konsekvenser for hjernen, noe som kan føre til flere forskjellige helseproblemer, sier Laura Fonken til Science Daily.

Et halvt museliv

Fonken har leda undersøkelsa, som nylig ble publisert i Molecular Psychiatry.

Forskergruppa eksponerte mus for enten filtrert eller forurensa luft - seks timer daglig, fem dager i uka i ti måneder. Dette tilsvarer omtrent halve livet for ei mus.

Den forurensa lufta inneholdt ultrafine partikler på rundt 2,5 mikrometer i diameter, og konsentrasjonen tilsvarte den mennesker kan bli utsatt for i enkelte forurensa bymiljø.

Glemsom og deprimert

Forsøkene musene ble utsatt for i etterkant ga klare signaler på at luftforurensninga påvirka hjernene deres.

En test gikk ut på å sette mus i et sterkt opplyst område, der en utgang leda til et mørkt rom som for dem oppleves som mer behagelig.

Musene som hadde pusta inn forurensa luft brukte lenger tid på å lære hvor utgangen befant seg, og sleit mer med å huske hvor det var da de ble testa igjen senere.

I andre forsøk viste mus som hadde vært utsatt for luftforurensning tydeligere tegn på depresjon og engstelse enn mus som hadde pusta ren luft.

Betennelsesskader i hjernen

For å finne ut mer om den konkrete sammenhengen mellom forurensning og hjernevirksomhet studerte forskerne de utsatte musenes hjerner.

– Vi ville se nøye på hippocampus siden den er knytta til læring, hukommelse og depresjon, forklarer Fonken.

De fant tydelige fysiske forskjeller mellom musehjernene som hadde vårt utsatt for forurensning og de som ikke hadde vært det.

De skada hjernene hadde blant annet kortere utløpere fra nervecellene i hippocampus, og redusert cellekompleksitet.

– Tidligere forskning har vist at disse typer skader kan knyttes til nedsatt læring- og huskeevne, forteller professor Randy Nelson, som også har vært med på studien, til Science Daily.

Flere tidligere studier har vist at massiv eksponering for forurensa luft kan føre til betennelser i kroppen.

– Hippocampus er spesielt sensitiv for skader som er forårsaka av betennelse, sier Fonken.

– Lettere å ta det seriøst

Ingrid Sundvor fra Norsk institutt for luftforskning har ikke hørt om denne spesifikke undersøkelsen, men vet om lignende forskning - blant annet på sammenhengen mellom luftforurensning og Alzheimer.

Hun tror dette kan være med på å forandre folks holdning til luftforurensning.

– Det blir helt klart lettere å ta det seriøst når det handler om hjerne og hjerte. De som ikke har astma kan gjerne tenke at det ikke berører dem. Trøbbel med hjernen virker skumlere, sier hun til NRK.no.

Hun påpeker at mange byer har tatt luftforurensning på alvor, og at man blant annet i Oslo har opplevd stor bedring de siste åra.

– Lokal luftforurensning får likevel for lite oppmerksomhet., det har nok kommet litt i skyggen av klimaspørsmålene.