Livet med Asperger syndrom

Hva er det med hjernen til personer med Asperger syndrom som er annerledes? -Mange synes jeg har et rart blikk på verden. Det er jeg helt enig i, sier forfatteren Gro Dahle, som selv har Asperger syndrom.

Gro Dahle
Foto: Simon Dahle Nyhus

Hør Verdt å vite spesial om Aspergers 091019

- Jeg har klart å snu det som er vanskelig med dette misforståelses-syndromet, som mange kaller det, til et kunstuttrykk.

Det sier forfatteren Gro Dahle, som fikk diagnosen Asperger syndrom som voksen.

- Personer med Asperger syndrom har en helt spesiell originalitet i tenkning og anskuelse som ofte fører til eksepsjonelle prestasjoner seinere i livet, sier nevrolog Are Brean.

Du møter dem begge i denne Verdt å vite spesial om Asperger syndrom.

Hør Gro Dahle om Asperger i P2-akademiet

Programansvarlig: Anne Synnevåg

Les mer om Asperger syndrom på Wikipedia