Jakter ren energi på månen

Månen kan være løsningen på verdens energiproblemer. Nå kjemper stormaktene om å nå fram til ressursene først.

Moon for sale
Foto: BBC

Om kun tretten år kan kommersiell gruvedrift på månen være en realtitet. Amerikanske og russiske selskaper kniver nå om å bli de første til å utvinne ressursene på månen.

- Månen kan på lang sikt erstatte både fossile brensel og dagens kjernekraft, mener Harrison Schmitt. Han er geolog og en av rompionerene fra Apollo-programmet. For noen år siden grunnla han et kommersielt selskap som tar mål av seg til å starte gruvedrift på månen innen 2020.

Gruvedrift

Ressursen de jakter på er Helium 3. Dette er en gass som egentlig kommer fra sola. Gassen blåses gjennom rommet og lagres i grunnen på månen. Dette stoffet finnes bare i små mengder her på jorda, siden det ikke klarer å trenge gjennom atmosfæren, men ifølge forskerne kan det være mer enn en million tonn Helium 3 lagret på vår nærmeste nabo.

Kappløp

Ut fra kunnskapen vi har i dag, er Helium 3 det aller best egnede stoffet til brensel i fusjonskraftverk, og Schmitt mener derfor det er nøkkelen til å sikre jorda en forurensningsfri energikilde. 

Så attraktivt er stoffet at amerikanerne allerede nå har konkurranse fra russerne om ressursene. Nikolai Sevastiyanov jobber for Corporation Energia som også har tatt mål av seg å drive kommersiell gruvedrift innen 2020.

Ingen hindring

Moon for sale

Larry Clark jobber for en amerikansk romfartsentrepenør og har funnet en prosess som kan utvinne vann fra månestøv.

Foto: BBC

- Helium 3 er blitt kalt en uoppnåelig drøm, men i dag er vi bare nødt til å finne en løsning på energikrisen, sier han og legger til at skeptikerne også en gang sa at det var umulig å bygge gassrørledninger fra nordområdene.

Derfor mener han at den 400.000 kilometrene lange strekningen mellom månen og jorda, er et hinder menneskene vil klare å overvinne. 

 

Se klipp fra BBC: Det andre kappløpet mot månen