Forgiftet av GMO-mat

Forgiftning, økt dødelighet og færre barn kan bli konsekvenser av å bruke genmodifisert mat.

Thomas Bøhn (NRK)
Foto: Brage Bøhn

- Ett foringsforsøk viser at genmodifisert mais kan føre til forgiftning, sier seniorforsker Thomas Bøhn hos Senter for biosikkerhet ved Genøk i Tromsø.

Testet på vannlopper

Mais
Foto: CHARLIE NEIBERGALL / AP

I forsøket foret Thomas Bøhn vannlopper, daphnier, med GMO-mais. Maisen, som var genmodifisert av det amerikanske bioteknologiselskapet Monsanto, hadde fått satt inn et gen som produserer en insektgift, såkalt Bt-toksin. Dette er en vanlig måte å genmodifisere planter på, og hensikten er å beskytte planten mot insektangrep.

Video: Ønsker vi genmodifisert mat?

Høy dødelighet

- Forsøkene viser at vannloppene har høyere dødelighet når de spiser genmodifisert mais. De får også færre avkom, de vokser mindre og færre hunner når kjønnsmoden alder, sier Bøhn.

Han mener dette skyldes giftstoffet som produseres i den genmodifiserte planten.

- Dette er urovekkende og viktige funn som må tas hensyn til i spørsmålet om vi skal godta GMO-mat eller ikke, sier Bøhn.

Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg (Foto:NRK)
Foto: Jon Hagen / NRK

Ufarliggjør GMO

Forskere ved Universitetet for miljø og biovitenskap hevder likevel at genmodifisering av matvarer er ufarlig. Professor Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg mener Bøhns forskning har liten verdi.

- Forsøket er for lite og mangelfullt, sier Opsahl Sorteberg.

Tidligere stod hun i bresjen for at Norge skulle åpne for genmodifiserte matvarer.

Farlig for mennesker?

Også professor Odd Arne Olsen, som inntil nylig har arbeidet for Monsanto, mener også genmodifisering er ufarlig.

- I USA har befolkningen spist genmodifiserte matvarer i mange år, og det er ennå ikke rapportert om skadevirkninger. Jeg tror det er riktig å si at det ikke fins matvarer som er bedre kontrollert enn de som er genmodifisert, sier Olsen.

Nå konkluderer ikke Thomas Bøhn med at genmodifisert mais er farlig for mennesker.

- Det vil være feil å si, men det er lite tillitvekkende at vanlige testorganismer har høyere dødelighet når det spiser genmodifisert mais. Og følgene av genmodifiserte matvarer i USA er heller ikke undersøkt nærmere, sier han.

Thomas Bøhn vil nå fortsette forskningen på genmodifiserte matvarer. I neste omgang vil han teste ut hvordan modellorganismene reagerer på genmodifisert soya.

Video: GMO i Barcelona

Les svar fra nettmøte om genmodifisering av mat