Arkeologer fant merkelig grav fra vikingtiden

Oppi den mektige vikingen sin grav dukket restene av en kvinne opp. Hun og et kuhode er gravlagt hundre år senere og gir arkeologer hodebry.

– Et svært sjeldent funn, sier arkeolog Raymond Sauvage ved NTNU Vitenskapsmuseet.

De hadde sett konturene av en vikingbåt i ytterkanten av en gravhaug. En storkar fra vikingtid hadde blitt godt rustet for reisen til dødsriket.

Men det som dukket frem oppi båten overrasket og forundret arkeologene.

En mindre båt, med levninger av en kvinne, et kuhode og redskaper fra et vikingkvinneliv, kom til syne under torv og sand.

To båter og to mennesker var gravlagt på samme sted, med over hundre års mellomrom.
– Vi har kun sett dette et sted tidligere her i Norge, sier Sauvage.

Arkeologer ved NTNU Vitenskapsmuseet finner en ny båtgrav i en store båten.

MANGE OVERRASKELSER: Hvite pinner som viser hvor jernklinkene i båten er og forteller om størrelsen på de to båtene. Gjengen fra NTNU Vitenskapsmuseet har fått flere overraskelser her på Vinjeøra.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Kvinnen i graven

Det er hektisk aktivitet på det gamle gravfeltet her på Vinjeøra i Trøndelag. Gulkledde arkeologer står på knærne inni det hvite teltet som dekker funnstedet. Hvite merkepinner markerer klinknaglene som har holdt bordene i båtene sammen.

Arkeolog Jostein Kveim Grønås skraper forsiktig med spaden sin. Han sitter midt i en vikinggrav av de sjeldne.

– Vi fikk veldig mange metaldetektorsignaler her. Vi fant først disse bitene, sier han og peker på små biter av bein. Så lar han spaden følge linjene til en oval sirkel i jorda.

– Dette viste seg å være en menneskeskalle. Vi fant også en rekke med tenner, sier han.

Det dukket også opp et grønnfarget kors i bronse. Plassert der halsgropa til kvinnen har vært.

– Dette er et irsk forgylt seletøybeslag til hest som er blitt brukt som smykke i det norrøne samfunnet, forteller prosjektleder Raymond Sauvage.

Det fant også to store skålspenner i bronse og rester av tekstiler rundt kvinnen, begge typiske for et kvinneliv i vikingtiden på 800-tallet.

Vikingkvinne funnet i båtgrava på Vinjeøra i Trøndelag

LEVNINGER: Deler av en hodeskalle, tenner og brystbeinet til kvinnen lå i båten.

Skalle av storfe i vikinggrav

ET SLITENT KUHODE: Rester av et kuhode ble funnet ved kvinnen.

Irsk kors funnet under utgravinger av vikinggravfelt ved Vinjeøra.

SMYKKER FRA VIKINGTOKT: En irsk spenne lå i halsgropa til vikingkvinnen.

I båten under lå en mann med sverd og spyd fra 700-tallet.

Hvorfor kvinnen er gravlagt i samme grav, hundre år etter, har ikke arkeologene funnet noe godt svar på enda.

En mektig vikinggård

Gravfeltet der de gjort det merkelige funnet, ligger på en høyde, med utsikt over Vinjefjorden. Et gunstig sted for en mektig vikingherre og hans folk.

– Fra denne gården så har vi full oversikt over alt som foregår i Vinjefjorden. Dette har nok vært en viktig gård i vikingtiden, forteller Raymond Sauvage.

– Gårdeieren har nok sannsynligvis deltatt i vikingtoktene. Kanskje har flere i området slått seg sammen og organisert slike ferder. Så har de kommet tilbake og har hatt med seg gods, forteller Sauvage.

Nå skal det bygges ny E39 her og området må undersøkes før arbeidet kan begynne.

Et gjenbruksmysterium

Hva slags relasjon det var mellom de to døde personene, kan vi bare spekulere i. Kvinnen er gravlagt flere generasjoner etter mannen under og det er usannsynlig at hun var kona eller trellen hans.

De kan ha vært en del av samme ætt, men det kan også være andre sosiale bånd som har knyttet dem sammen, eller bare et ønske om å skape koblinger til de døde.

En vikingkvinne ble funnet i unik båtgrav på Vinjeøra

HVEM VAR KVINNEN: Hvorfor vikingene ville gravlegge henne i en annen manns grav, hundre år etter, er et mysterium for arkeologene.

Illustrasjon: ARKIKON

– Det virker på ingen måte tilfeldig at de har lagt den nye graven slik, med båt i båt og i samme retning, sier Marianne Hem Eriksen ved Kulturhistorisk museum.

Hun er av våre fremste eksperter på ritualer og gravskikker i vikingtiden. Hun har ikke vært involvert i utgravingene på Vinjeøra, men har fulgt dem fra sidelinjen. Hun mener funnet av båten i båten forteller at vikingene også var opptatt av fortiden sin, og menneskene før dem.

Marianne Hem Eriksen

GJENBRUK I VIKINGTID: Marianne Hem Eriksen ved Kulturhistorisk Museum har fulgt utgravingene på Vinjeøra fra sidelinjen.

Foto: Universitetet i Oslo

– Dette er interessant. Det mest spennende er at de må ha hatt kunnskap om mannens grav da de kom tilbake hundre år senere for å gravlegge kvinnen på samme måte, på samme sted, sier hun.

Hun mener funnet viser at vikingene ønsket å knytte seg til det som har vært før og ønsket overføre minner på tvers av generasjoner.

Mange ulike gravskikker

Under utgravingene av gravfeltet til vikinggården her på Vinjeøra har arkeologene funnet spor etter flere gravhauger, tre båtgraver, rester fra kremasjonsgraver og flatmarksgraver. Vikingene valgte ulike varianter når de skulle sende sine inn i dødsriket.

Det var ikke mange ukene siden de også fant restene av et sjeldent dødehus midt i en gravhaug. Feltet har bydd på flere overraskelser.

Og her skulle altså kvinnen i graven egentlig få hvile til evig tid, i båten sin - hadde det ikke vært for en E39 som trenger ny trasé.