Asteroide eksploderer over Jorden

For første gang er det oppdaget en asteroide som vil eksplodere i Jordens atmosfære. Nedslagspunktet er beregnet til å være i det nordlige Sudan i Afrika natt til tirsdag.

Asteroide

Slik ser en asteroide ut. Den som eksploderer over jorden denne uken er ca. 2-5 meter i diameter.

Foto: NASA

Asteroiden, som kalles 2008 TC3, har en diameter på mellom 2-5 meter og ble oppdaget av the Catalina Sky Survey, ett av overvåkningsprogrammene som følger potensielt farlige asteroider. Siden i går morges har astronomer verden over fulgt asteroiden, men ifølge NASA er det liten risiko for at noen blir skadet som følge av nedslaget.

Spektakulært syn

For de som får øye på asteroiden natt til i morgen, vil det trolig være et spektakulært syn. Når asteroiden møter atmosfæren, vil den bli kraftig varmet opp og gå over til å bli en intens lysende ildkule. Det vil oppstå trykkbølger som kort tid etter vil treffe jordas overflate.

46000 km/t

Men energien som frigjøres i eksplosjonen er likevel imponerende. Asteroiden har en fart på 46 000 km/t, og energien vil tilsvare 1/15-del av Hiroshimabomben.

En lignende hendelse skjedde for 100 år siden.

Les om Tunguska-smellet i 1908
Følg asteroidens bevegelser i rommet
Offisielle banedata for asteroiden 2008 TC3
Astroidenytt fra NASA