Fader Christoforos Schuff har tatt initiativ til å bedre tiggernes kår i Kristiansand. Det gjør han ved å sette seg ned sammen med dem, mens de tigger, med en plakat om at tiggerne er hans venner.

Er tiggernes venn

Fader Christoforos Schuff har tatt initiativ til å bedre tiggernes kår i Kristiansand. Det gjør han ved å sette seg ned sammen med dem, mens de tigger, med en plakat om at tiggerne er hans venner.