NRK Meny

Valgresultat 2017Troms

100 %
opptalt
resultat Sist oppdatert 06.10.2017, kl. 13:04

Partioppslutning

Med endring i prosentpoeng fra stortingsvalget 2013.

Rødt

2,3
0.5 prosentpoeng opp fra 2013
2081 stemmer

Sosialistisk Venstreparti

10,1
3.7 prosentpoeng opp fra 2013
9213 stemmer

Arbeiderpartiet

24,0
7.1 prosentpoeng ned fra 2013
21882 stemmer

Senterpartiet

15,0
8.6 prosentpoeng opp fra 2013
13640 stemmer

Miljøpartiet De Grønne

2,8
0.4 prosentpoeng opp fra 2013
2588 stemmer

Kristelig Folkeparti

2,6
1.5 prosentpoeng ned fra 2013
2408 stemmer

Venstre

2,9
1.2 prosentpoeng ned fra 2013
2674 stemmer

Høyre

20,5
1.7 prosentpoeng ned fra 2013
18709 stemmer

Fremskrittspartiet

18,2
1.4 prosentpoeng ned fra 2013
16604 stemmer

Alliansen

0,1
0.1 prosentpoeng opp fra 2013
115 stemmer

Helsepartiet

0,3
0.3 prosentpoeng opp fra 2013
289 stemmer

Liberalistene

0,3
0.3 prosentpoeng opp fra 2013
300 stemmer

Demokratene i Norge

0,1
0.1 prosentpoeng opp fra 2013
119 stemmer

De Kristne

0,2
0.2 prosentpoeng ned fra 2013
160 stemmer

Kystpartiet

0,2
0.4 prosentpoeng ned fra 2013
173 stemmer

Norges Kommunistiske Parti

0,1
Ingen endring siden 2013
56 stemmer

Nordting

0,1
0.1 prosentpoeng opp fra 2013
59 stemmer

Blanke

0,8
0.2 prosentpoeng opp fra 2013
720 stemmer

Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 8,6 prosentpoeng siden stortingsvalget i 2013.

Mandatfordeling

Antall mandater. Endringer fra stortingsvalget i 2013.

Rødt

0 mandater
Ingen endring siden 2013

Sosialistisk Venstreparti

1 mandater
Ingen endring siden 2013

Arbeiderpartiet

2 mandater
Ingen endring siden 2013

Senterpartiet

1 mandater
1 opp fra 2013

Miljøpartiet De Grønne

0 mandater
Ingen endring siden 2013

Kristelig Folkeparti

0 mandater
Ingen endring siden 2013

Venstre

0 mandater
Ingen endring siden 2013

Høyre

1 mandater
1 ned fra 2013

Fremskrittspartiet

1 mandater
Ingen endring siden 2013

Senterpartiet har den største økningen med 1 flere mandater enn ved forrige stortingsvalg. Høyre har sunket mest med 1 færre mandater.

Stortingsrepresentanter

 1. Cecilie MyrsethNY
  39 år, Arbeiderpartiet
 2. Kent Gudmundsen
  45 år, Høyre
 3. Per-Willy Amundsen
  53 år, Fremskrittspartiet
 4. Sandra BorchNY
  35 år, Senterpartiet
 5. Martin Henriksen
  45 år, Arbeiderpartiet
 6. Utjevningsmandat
  Torgeir Knag Fylkesnes
  42 år, Sosialistisk Venstreparti

Nesten inne, nesten ute

Kandidatene som er nærmest å komme inn eller falle ut fra hvert parti.

Inne

R

SV

AP

SP

MDG

KRF

V

H

FRP

Inne

Ute

R

SV

AP

SP

MDG

KRF

V

H

FRP

Ute

Salplassering

Slik sitter representantene.

De 6 representantene fra Troms har fire seter midt på sjette rad og to seter midt på syvende rad i stortingssalen.Salen er formet som en halvsirkel, og fylkesmandatene sitter på rad 2 til rad 7.

Mandatkart

Kartet viser hvor stor innflytelse Troms har på Stortinget

AndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreArbeiderpartietHøyreFremskrittspartietSenterpartietArbeiderpartietSosialistisk Venstreparti

Valgstatus i Troms

Totalt antall stemmer
91 790
Valgdagsstemmer
60 353
Forhåndsstemmer
31 437
Stemmeberettigede
121 560
Frammøte
75,5 %
Opptalt prosent
100,0 %