NRK Meny

Valgresultat 2017Vest-Agder

100 %
opptalt
resultat Sist oppdatert 06.10.2017, kl. 13:04

Partioppslutning

Med endring i prosentpoeng fra stortingsvalget 2013.

Rødt

1,4
0.9 prosentpoeng opp fra 2013
1376 stemmer

Sosialistisk Venstreparti

4,3
1.7 prosentpoeng opp fra 2013
4333 stemmer

Arbeiderpartiet

21,0
2.8 prosentpoeng ned fra 2013
21238 stemmer

Senterpartiet

6,5
3.4 prosentpoeng opp fra 2013
6542 stemmer

Miljøpartiet De Grønne

2,9
0.6 prosentpoeng opp fra 2013
2911 stemmer

Kristelig Folkeparti

12,6
1.2 prosentpoeng ned fra 2013
12747 stemmer

Venstre

3,6
0.7 prosentpoeng ned fra 2013
3654 stemmer

Høyre

27,9
0.4 prosentpoeng opp fra 2013
28146 stemmer

Fremskrittspartiet

17,1
1.2 prosentpoeng ned fra 2013
17284 stemmer

Alliansen

0,1
0.1 prosentpoeng opp fra 2013
99 stemmer

Helsepartiet

0,2
0.2 prosentpoeng opp fra 2013
226 stemmer

Liberalistene

0,2
0.2 prosentpoeng opp fra 2013
211 stemmer

Demokratene i Norge

0,7
0.2 prosentpoeng opp fra 2013
748 stemmer

De Kristne

0,8
1.2 prosentpoeng ned fra 2013
793 stemmer

Kystpartiet

0,1
Ingen endring siden 2013
66 stemmer

Piratpartiet

0,2
0.1 prosentpoeng ned fra 2013
153 stemmer

Pensjonistpartiet

0,4
0.5 prosentpoeng ned fra 2013
428 stemmer

Blanke

0,5
0.1 prosentpoeng opp fra 2013
477 stemmer

Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 3,4 prosentpoeng siden stortingsvalget i 2013.

Mandatfordeling

Antall mandater. Endringer fra stortingsvalget i 2013.

Rødt

0 mandater
Ingen endring siden 2013

Sosialistisk Venstreparti

0 mandater
Ingen endring siden 2013

Arbeiderpartiet

1 mandater
1 ned fra 2013

Senterpartiet

0 mandater
Ingen endring siden 2013

Miljøpartiet De Grønne

0 mandater
Ingen endring siden 2013

Kristelig Folkeparti

2 mandater
1 opp fra 2013

Venstre

0 mandater
Ingen endring siden 2013

Høyre

2 mandater
Ingen endring siden 2013

Fremskrittspartiet

1 mandater
Ingen endring siden 2013

Kristelig Folkeparti har den største økningen med 1 flere mandater enn ved forrige stortingsvalg. Arbeiderpartiet har sunket mest med 1 færre mandater.

Stortingsrepresentanter

 1. Ingunn Foss
  64 år, Høyre
 2. Kari Henriksen
  68 år, Arbeiderpartiet
 3. Gisle Meininger SaudlandNY
  31 år, Fremskrittspartiet
 4. Norunn T. Benestad
  60 år, Høyre
 5. Hans Fredrik Grøvan
  70 år, Kristelig Folkeparti
 6. Utjevningsmandat
  Torhild BransdalNY
  67 år, Kristelig Folkeparti

Nesten inne, nesten ute

Kandidatene som er nærmest å komme inn eller falle ut fra hvert parti.

Inne

R

SV

AP

SP

MDG

KRF

V

H

FRP

Inne

Ute

R

SV

AP

SP

MDG

KRF

V

H

FRP

Ute

Salplassering

Slik sitter representantene.

De seks representantene fra Vest-Agder sitter til venstre på andre rad i stortingssalen.Salen er formet som en halvsirkel, og fylkesmandatene sitter på rad 2 til rad 7.

Mandatkart

Kartet viser hvor stor innflytelse Vest-Agder har på Stortinget

AndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreHøyreArbeiderpartietFremskrittspartietHøyreKristelig FolkepartiKristelig Folkeparti

Valgstatus i Vest-Agder

Totalt antall stemmer
101 432
Valgdagsstemmer
69 148
Forhåndsstemmer
32 284
Stemmeberettigede
131 684
Frammøte
77,0 %
Opptalt prosent
100,0 %