NRK Meny

Valgresultat 2017Buskerud

100 %
opptalt
resultat Sist oppdatert 06.10.2017, kl. 13:04

Partioppslutning

Med endring i prosentpoeng fra stortingsvalget 2013.

Rødt

1,5
0.9 prosentpoeng opp fra 2013
2260 stemmer

Sosialistisk Venstreparti

5,0
2.3 prosentpoeng opp fra 2013
7642 stemmer

Arbeiderpartiet

28,3
3.5 prosentpoeng ned fra 2013
43143 stemmer

Senterpartiet

10,8
4.7 prosentpoeng opp fra 2013
16446 stemmer

Miljøpartiet De Grønne

2,7
0.5 prosentpoeng opp fra 2013
4112 stemmer

Kristelig Folkeparti

2,6
0.6 prosentpoeng ned fra 2013
3995 stemmer

Venstre

3,7
0.9 prosentpoeng ned fra 2013
5604 stemmer

Høyre

26,9
2.2 prosentpoeng ned fra 2013
41011 stemmer

Fremskrittspartiet

17,3
1.3 prosentpoeng ned fra 2013
26419 stemmer

Alliansen

0,1
0.1 prosentpoeng opp fra 2013
221 stemmer

Helsepartiet

0,6
0.6 prosentpoeng opp fra 2013
855 stemmer

Liberalistene

0,2
0.2 prosentpoeng opp fra 2013
318 stemmer

Demokratene i Norge

0,1
0.1 prosentpoeng opp fra 2013
201 stemmer

De Kristne

0,2
0.3 prosentpoeng ned fra 2013
275 stemmer

Kystpartiet

0,1
Ingen endring siden 2013
91 stemmer

Blanke

0,7
0.1 prosentpoeng opp fra 2013
1045 stemmer

Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 4,7 prosentpoeng siden stortingsvalget i 2013.

Mandatfordeling

Antall mandater. Endringer fra stortingsvalget i 2013.

Rødt

0 mandater
Ingen endring siden 2013

Sosialistisk Venstreparti

1 mandater
1 opp fra 2013

Arbeiderpartiet

3 mandater
Ingen endring siden 2013

Senterpartiet

1 mandater
Ingen endring siden 2013

Miljøpartiet De Grønne

0 mandater
Ingen endring siden 2013

Kristelig Folkeparti

0 mandater
Ingen endring siden 2013

Venstre

0 mandater
Ingen endring siden 2013

Høyre

2 mandater
1 ned fra 2013

Fremskrittspartiet

2 mandater
Ingen endring siden 2013

Sosialistisk Venstreparti har den største økningen med 1 flere mandater enn ved forrige stortingsvalg. Høyre har sunket mest med 1 færre mandater.

Stortingsrepresentanter

 1. Martin Kolberg
  74 år, Arbeiderpartiet
 2. Trond Helleland
  61 år, Høyre
 3. Morten Wold
  56 år, Fremskrittspartiet
 4. Lise Christoffersen
  68 år, Arbeiderpartiet
 5. Kristin Ørmen Johnsen
  70 år, Høyre
 6. Per Olaf Lundteigen
  70 år, Senterpartiet
 7. Jon HelgheimNY
  42 år, Fremskrittspartiet
 8. Masud GharahkhaniNY
  41 år, Arbeiderpartiet
 9. Utjevningsmandat
  Arne NævraNY
  70 år, Sosialistisk Venstreparti

Nesten inne, nesten ute

Kandidatene som er nærmest å komme inn eller falle ut fra hvert parti.

Inne

R

SV

AP

SP

MDG

KRF

V

H

FRP

Inne

Ute

R

SV

AP

SP

MDG

KRF

V

H

FRP

Ute

Salplassering

Slik sitter representantene.

De ni representantene fra Buskerud sitter til høyre på tredje rad i stortingssalen.Salen er formet som en halvsirkel, og fylkesmandatene sitter på rad 2 til rad 7.

Mandatkart

Kartet viser hvor stor innflytelse Buskerud har på Stortinget

AndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreAndreArbeiderpartietHøyreFremskrittspartietArbeiderpartietHøyreSenterpartietFremskrittspartietArbeiderpartietSosialistisk Venstreparti

Valgstatus i Buskerud

Totalt antall stemmer
153 638
Valgdagsstemmer
99 731
Forhåndsstemmer
53 907
Stemmeberettigede
198 720
Frammøte
77,3 %
Opptalt prosent
100,0 %