Unikt funn forteller om dagen dinosaurene kanskje døde

Det paleontologene har avdekket skal vise hva som skjedde kun minutter etter at noe stort fra verdensrommet traff jorden for 66 millioner år siden.

Chicxulub-krateret

ENORM KATASTROFE: Chicxulub-krateret ble dannet for 66 millioner år siden. Nå vet vi sannsynligvis hva som skjedde på selve dagen da alt ble forandret på jorden. Tegningen viser hvordan krateret så ut før erosjonen fjernet de fleste spor.

Foto: Wikimedia

I hemmelighet har forskeren Robert A. DePalma gravd fram fossil etter fossil i et lite område i den amerikanske delstaten Nord-Dakota.

Sammen med fossilene har han funnet mange spor etter en enorm eksplosjon som inntraff nesten tre tusen kilometer unna.

Et 68 millioner år gammelt fiskefossil.

DØDE FOR 66 MILLIONER ÅR SIDEN: Fossilet av en fisk som er funnet på stedet i Nord-Dakota.

Foto: ROBERT DEPALMA / AFP

Konklusjonen er at dyrene døde bare minutter eller timer etter at jorden ble truffet. Dette skal være første gang et «tidsbilde» fra den fatale dagen for så lenge siden er funnet av forskerne.

– Vi har hele hendelsen bevart i lagene vi graver i. Vi kan kartlegge det som skjedde den dagen, forteller DePalma til The New Yorker.

Kanskje slutten på dinosaurene

DePalma forteller til journalister at han også har funnet rester etter dinosaurer. Det står det ingen ting om i den vitenskapelige artikkelen han vil publisere i neste uke sammen med en gruppe anerkjente forskere.

Dinosaur

UTRYDDET: De store dinosaurene er borte. Forsvant de på grunn av ekstreme vulkanutbrudd, eller på grunn av noe som kom fra rommet? Svaret kan vi kanskje få nå.

Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

– Artikkelen handler ikke om dinosaurer. Den gir innsikt i funnstedet og hvordan det ble lagd, sier DePalma til New York Times.

Han sier det vil komme andre artikler der han beskriver dinosaurfunnene. Det er stor uenighet blant forskerne om hendelsen utryddet dinosaurene. Det er en utbredd oppfatning om at dinosaurene allerede var utdødd på grunn av klimaendringer, da katastrofen inntraff.

Dersom det blir slått fast at dinosaurer døde i timene etter nedslaget, så vil det kunne slå beina under «klimateorien».

Robert DePalma (t.v.) og hans assistent Kylie Ruble under arbeid med fossilene.

MANGE ÅR MED ARBEIDE: Robert DePalma (t.v.) og hans assistent Kylie Ruble under arbeid med fossilene.

Foto: ROBERT DEPALMA / AFP

Den fatale dagen

DePalma mener sporene tyder på at det hele skjedde en høstdag. Det som fysikkens lover forteller om dagen er, blant mye annet, følgende:

  • En asteroide eller en komet treffer et grunt hav i området det Yucatán-halvøya i Mexico nå er.
  • Det blir dannet et tretti kilometer dypt og 150 kilometer bredt krater. Dette er Chicxulub-krateret.
  • Omtrent 25 tusen milliarder tonn med materiale blir kastet ut og treffer andre deler av planeten.
  • Nedslaget fører til ekstremt kraftige jordskjelv som ryster hele planeten.
Flere fiskefossiler som er funnet i Nord-Dakota

DØDE I HAUGER: Flere fiskefossiler som er funnet i Nord-Dakota. Mange av dem er knust mot hverandre, noe som tyder på voldsomme krefter.

Foto: ROBERT DEPALMA / AFP

Druknet, brent, knust og bombardert

Det paleontologene fant i Nord-Dakota var et lag på under en meter som inneholdt mye forskjellig. Det var fossiler fra planter, dyr og fisk. Mye brent vegetasjon og aske. Det som gjorde det meget spesielt, var store mengder avrundede glassbiter, tektikker.

Tektittene ble dannet da den flytende steinen som ble kastet ut av krateret 3000 kilometer unna stivnet.

Forskeren Robert DePalma

FANT NOE HELT SPESIELT: Robert A. DePalma trodde først at stedet var ubrukelig for forskning, så la han merke til noen merkelige glasskuler.

Foto: Robert DePalma/University of Kansas

Glassbitene hadde blant annet satt seg fast i gjellene på omtrent halvparten av fiskene og kvalt dem. De blir av DePlama sett på som et klart bevis på at dyrene døde under selve katastrofen.

Bruker Norge som eksempel

DePalma hadde i flere år et stort problem med sin hypotese om at laget han undersøkte ble dannet dagen da jorden ble truffet. Utfordringen var at den meget gode bevaringen av fossilene skyldes at området plutselig ble oversvømmet og alt begravet i leire.

Gravitasjons-kart av Chicxulub-krateret

SPOR ETTER KRATERET: Ved å måle forskjeller i gravitasjonskraften i området er det mulig å se formen på Chicxulub-krateret slik det er nå. Hele krateret er dekt av nytt materiale som har kommet på toppen.

Foto: Geological survey of canada

Tsunamien fra nedslaget nådde neppe så langt nord, og den ville ha kommet etter at glasskulene falt.

Det som skjedde, mener forskerne nå, var at vannet kom av et fenomen som kalles «seiche». Det er stående bølger i vann som kan oppstå under jordskjelv, selv langt unna. Slike bølger skyllet sannsynlig vann fra innsjøer inn over fossilområdet.

Akkurat det samme som skjedde i noen fjorder i Norge da det ekstremt kraftige Tōhoku-jordskjelvet rammet Japan i 2011.

Laster kart, vennligst vent...

Fossilene ble funnet like ved Bowman i Nord-Dakota.

SISTE NYTT

Siste nytt