Hopp til innhold

Sverige i toppen av internasjonal voldtektsstatistikk

Bare i Lesotho ble flere voldtekter anmeldt enn Sverige. Norge har langt færre anmeldte voldtekter, men det er ikke bare positivt, skal vi tro ekspertene.

Voldtekter i Sverige

Montasje av svenske aviser som skriver om voldtekter.

Foto: Faksimile/Montasje

I en ny rapport fra FN oppsummeres og sammenlignes antall anmeldte kriminelle forhold i 120 land.

FNs organisasjon for narkotika og kriminalitet har samlet inn statistikk fra perioden 2003 til 2008.

Der kommer det fram at Sverige, nest etter Lesotho, var landet med flest anmeldte voldtekter per innbygger.

Norge nummer ti

Mens det i Lesotho ble anmeldt 91 voldtekter per hundre tusen innbygger, var tallet for Sverige 53 i 2008.

Norge kommer på en tiendeplass med nesten 20 anmeldte voldtekter per hundre tusen innbyggere.

Til sammenligning hadde Danmark under ti anmeldte voldtekter per hundre tusen i 2008, og havnet med det på en 23. plass.

Se hele oversikten i bunnen av artikkelen.

Voldtektsanmeldelser i Norden pr. 100.000 innbyggere

Land

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Sverige

24.9

25.1

36.8

40.6

46.6

53.2

Island

23.9

17.5

25.4

23.9

28.2

21.6

Norge

15.5

16.7

17.2

18.0

20.0

19.8

Finland

11.0

11.4

11.3

11.6

14.0

17.2

Danmark

8.8

10.4

8.8

9.7

9.0

7.3

Store mørketall

Vilde Mordal, Dixi

Vilde Mordal i Dixi.

Foto: Dixi

– Slike tall baserer seg kun på hvor mange som har anmeldt voldtekt i de ulike land og ikke hvor mange som faktisk utsettes for voldtekt, sier Vilde Mordal som er konsulent ved Dixi Ressurssenter for voldtatte.

Hun tror ikke det er flere voldtekter i Sverige enn i Norge, heller ikke at det er flere voldtekter i Norge enn i Danmark.

– Voldtekt er fortsatt et tabuemne og det skal mye til før et offer velger å anmelde det, sier Mordal.

I Norge er det kun én av ti voldtekter som anmeldes til politiet. Det mener Mordal sier noe om at det er svært vanskelig å melde fra, særlig i land der kvinner er dårligere stilt enn i Norge.

– Terskelen for å si fra er svært høy, i Norge så vel som i andre land. Vår erfaring viser at mange kriterier må være oppfylt for at et voldtektsoffer skal ta skrittet fullt ut og anmelde forholdet, sier Mordal.

Skyld og skam

– Voldtektofre vegrer seg for å si fra til politiet, venner og familie, når de er usikre på om det er et overgrep de er utsatt for. De tror at det må ha vært mye vold involvert, og at det må ha blitt gjennomført en samleie for at det skal kunne defineres som voldtekt, sier Mordal som har jobbet med voldtektsofre og traumatiserte mennesker i en årrekke.

Ifølge Mordal hindrer følelsen av skyld og skam, og redselen for ikke å bli trodd, mange i å melde fra om voldtekt. Derfor mener hun at en slik statistikk ikke sier noe om hvor mange voldtektsofre som faktisk finnes i de forskjellige landene. Heller ikke rangeringen mener hun er representativ for virkeligheten:

– Slike tall sier bare noe om hvor lett eller vanskelig det er å si fra i de forskjellige landene, sier Vilde Mordal, som mener mange ikke orker belastningen det er å anmelde voldtekt fordi de frykter at saken uansett henlegges.

Interessante tall for politiet

Fungerende avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Kristin Kvigne, vet ikke hvorfor flere melder fra om voldtekt i Sverige enn i Norge.

– Det kan være at voldtekt defineres på en annen måte eller at det faktisk er flere som har vært utsatt for voldtekt, sier Kvigne og understreker at de ikke har detaljerte opplysninger om hvordan svensk politi håndterer voldtekt.

Dermed kan hun heller ikke med sikkerhet si noe om bakgrunnen for forskjellene.

I Norge det de siste ti årene vært en dramatisk økning i anmeldelser av voldtekt. Mer enn dobbelt så mange voldtekter ble anmeldt i 2009 enn i 1999.

Det mener Kvigne vitner om at det legges godt til rette for at voldtektsofre skal melde fra om ugjerningen:

– Det skyldes en kombinasjon av at samfunnet har hatt skarpere fokus på seksuaklforbrytelser og at politiets mottak av slike saker er bedre. Dermed føles det tryggere for voldtektsofre å gå til politiet med sin sak, mener avdelingsdirektøren.

Ifølge Kvigne er tallene i rapporten interessante og politiet vil ta tallene i nærmere øyesyn i sitt arbeid med voldtekt som forbrytelse. Hun ser ikke bort fra at det er store mørketall, men mener det er vanskelig å si noe om omfanget.

Færrest drapssaker i Skandinavia

Norge hadde samme år færrest drapssaker i Skandinavia med 0,6 per hundre tusen innbygger. Til sammenligning var det i Sverige og Danmark henholdsvis 0,9 og 1,4 drapssaker per hundre tusen innbygger.

Bare i Island, Monaco, Marokko, Elfenbenskysten, Gambia, Guinea, Singapore, Burkina Faso, Japan, Brunei, Slovenia og Østerrike var det rapportert om færre drapssaker enn i Norge i 2008.

Voldtektsanmeldelser internasjonalt

Land/område

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Lesotho

-

-

-

-

88.4

91.6

Sverige

24.9

25.1

36.8

40.6

46.6

53.2

New Zealand

-

-

27.4

32.2

31.3

30.9

USA

31.6

31.7

31.2

30.3

29.3

28.6

Belgia

27.6

28.2

28.7

29.9

29.5

26.3

Zimbabwe

30.8

40.0

38.4

39.9

38.3

25.6

England og Wales

25.1

26.5

27.2

25.6

23.4

24.1

Nord-Irland

21.4

22.9

22.2

27.3

24.0

22.3

Island

23.9

17.5

25.4

23.9

28.2

21.6

Norge

15.5

16.7

17.2

18.0

20.0

19.8

Skottland

15.7

17.6

19.1

18.0

-

-

Israel

11.8

15.2

18.3

19.0

18.3

17.6

Finland

11.0

11.4

11.3

11.6

14.0

17.2

Frankrike

17.3

17.3

16.4

15.9

16.4

16.6

Mongolia

15.5

15.0

12.6

12.2

13.6

13.4

Mexico

-

-

12.7

12.8

-

-

Estland

7.9

9.0

13.3

11.4

9.1

11.9

Luxemburg

-

-

-

8.5

9.3

11.9

Solomon-øyene

-

-

13.7

16.3

12.2

11.0

Irland

9.2

10.9

12.9

10.0

-

-

Tyskland

10.6

10.7

9.9

9.9

9.1

8.9

Netherlands

10.5

11.1

9.4

8.7

-

-

Liechtenstein

0.0

2.9

11.5

5.7

2.8

8.4

Kasakhstan

-

-

10.4

10.4

9.9

8.4

Sveits

7.5

7.8

8.7

8.5

8.6

8.1

Italia

4.7

6.4

6.9

7.7

-

-

Danmark

8.8

10.4

8.8

9.7

9.0

7.3

Moldova

7.0

7.8

6.6

6.2

6.3

7.2

Oman

-

-

-

-

4.8

6.6

Kirgisistan

5.8

5.4

5.7

5.1

5.6

5.6

Spania

-

-

5.0

4.8

5.7

5.5

Mauritius

4.3

3.2

3.0

5.1

6.1

5.4

Tsjekkia

6.3

6.7

5.8

5.2

6.2

5.1

Litauen

8.0

7.6

7.8

7.5

6.0

4.9

Ungarn

5.3

5.6

6.4

4.8

4.7

4.9

Uganda

2.0

2.0

-

-

2.0

4.9

Romania

4.5

4.4

4.7

5.2

4.9

4.8

Malta

2.8

3.2

1.7

4.2

2.5

4.7

Bahrain

2.7

3.8

3.4

2.3

2.8

4.6

Latvia

5.3

13.8

11.0

5.7

4.1

4.4

Russland

5.7

6.1

6.4

6.2

5.0

4.4

Kroatia

4.8

3.7

3.2

4.2

3.7

4.3

Polen

6.1

5.7

5.2

5.2

4.8

4.2

Kypros

3.9

5.0

4.7

3.4

2.2

3.9

Marokko

2.1

1.5

1.6

3.4

3.9

3.6

Bulgaria

7.8

6.8

5.2

4.0

2.9

3.5

Portugal

3.8

3.2

3.5

3.2

2.9

3.0

Maldivene

0.7

0.3

-

-

1.7

3.0

Sudan

-

-

-

-

-

2.9

Filippinene

3.7

3.5

3.5

3.0

2.7

2.9

Slovenia

3.5

4.4

2.9

2.7

4.8

2.8

Slovakia

4.3

4.2

3.7

3.2

3.4

2.8

Hviterussland

4.4

3.9

4.9

3.6

3.5

2.5

Hellas

2.1

2.2

2.1

2.4

2.0

-

Ukraina

2.2

2.0

2.0

2.1

1.9

1.9

Kenya

-

4.1

3.8

3.5

2.3

1.9

Canada

1.7

1.8

1.7

1.7

1.6

1.5

Tyrkia

2.3

2.3

2.4

2.5

1.6

1.4

Sierra Leone

-

-

-

-

2.5

1.4

Japan

1.9

1.7

1.6

1.5

1.4

1.2

Albania

-

-

-

-

1.3

1.1

Syria

0.7

0.5

0.7

0.6

0.6

0.7

Armenia

0.1

0.4

0.8

0.3

0.3

0.6

Azerbadjan

0.6

0.3

0.5

0.4

0.4

0.3

Egypt

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

0.1

Kamerun

2.7

3.2

3.3

3.2

2.4

-

Drap per 100.000 innbyggere

Country

Andel drap

År

Kilde

Iceland

0.0

2008

UN-CTS

Monaco

0.0

2008

UN-CTS

Morocco

0.4

2008

UN-CTS

Cote d'Ivoire

0.4

2008

UN-CTS

Gambia

0.4

2004

Interpol

Guinea

0.4

2007

UN-CTS

Singapore

0.4

2006

UN-CTS

Burkina Faso

0.5

2006

NSO

Japan

0.5

2008

UN-CTS

Brunei Darussalam

0.5

2006

UN-CTS

Slovenia

0.5

2008

UN-CTS

Austria

0.5

2007

Eurostat

Algeria

0.6

2006

UN-CTS

Hong Kong

0.6

2004

UN-CTS

Lebanon

0.6

2006

UN-CTS

Norway

0.6

2007

Eurostat

Guam

0.6

2007

NSO

Indonesia

0.7

2004

Interpol

Switzerland

0.7

2008

UN-CTS

Egypt

0.8

2008

UN-CTS

Bahrain

0.8

2006

UN-CTS

Germany

0.8

2008

UN-CTS

Oman

0.9

2003

Interpol

Saudi Arabia

0.9

2007

NSO

United Arab Emirates

0.9

2006

UN-CTS

Sweden

0.9

2008

UN-CTS

Spain

0.9

2008

UN-CTS

Cyprus

1.0

2008

UN-CTS

Qatar

1.0

2008

UN-CTS

Malta

1.0

2007

Eurostat

Netherlands

1.0

2007

Eurostat

Senegal

1.1

2004

Interpol

Kuwait

1.1

2003

Interpol

Greece

1.1

2008

UN-CTS

China

1.2

2007

NSO

Poland

1.2

2008

UN-CTS

UK- England & Wales

1.2

2008

UN-CTS

Italy

1.2

2007

Eurostat

Portugal

1.2

2008

UN-CTS

Australia

1.2

2008

UN-CTS

Nigeria

1.3

2008

NGO

Andorra

1.3

2004

Interpol

New Zealand

1.3

2008

UN-CTS

Bhutan

1.4

2006

NSO

Denmark

1.4

2007

UN-CTS

UK- Northern Ireland

1.4

2008

UN-CTS

France

1.4

2008

UN-CTS

Tunisia

1.5

2004

Interpol

Hungary

1.5

2008

UN-CTS

Luxembourg

1.5

2008

UN-CTS

Bermuda

1.6

2004

UN-CTS

Croatia

1.6

2008

UN-CTS

Ghana

1.7

2005

NSO

Canada

1.7

2008

UN-CTS

Jordan

1.7

2006

UN-CTS

Slovakia

1.7

2008

UN-CTS

Bosnia and Herzegovina

1.8

2008

MOI

Belgium

1.8

2008

UN-CTS

Viet Nam

1.9

2006

UN-CTS

Azerbaijan

2.0

2007

Transmonee

Czech Republic

2.0

2008

UN-CTS

Ireland

2.0

2007

Eurostat

FYROM

2.0

2006

UN-CTS

Libyan Arab Jamahiriya

2.2

2003

Interpol

Nepal

2.2

2007

NSO

Romania

2.2

2008

UN-CTS

UK- Scotland

2.2

2007

Eurostat

Cameroon

2.3

2007

UN-CTS

Tajikistan

2.3

2007

Transmonee

Republic of Korea

2.3

2008

UN-CTS

Malaysia

2.3

2006

UN-CTS

Bulgaria

2.3

2008

UN-CTS

Israel

2.4

2008

NSO

Armenia

2.5

2008

UN-CTS

Finland

2.5

2008

UN-CTS

Sierra Leone

2.6

2008

UN-CTS

Bangladesh

2.6

2008

National Police

Maldives

2.6

2008

UN-CTS

India

2.8

2007

National Police

Liechtenstein

2.8

2008

UN-CTS

Fiji

2.8

2004

Interpol

Turkmenistan

2.9

2006

UN-CTS

Iran

2.9

2004

UN-CTS

Turkey

2.9

2008

UN-CTS

Syrian Arab Republic

3.0

2007

NSO

Peru

3.2

2006

NSO

Uzbekistan

3.2

2006

Transmonee

Cambodia

3.2

2005

NGO

Albania

3.3

2007

Transmonee

Serbia

3.4

2008

NSO

Kenya

3.6

2008

UN-CTS

Montenegro

3.7

2008

National Police

Mauritius

3.8

2008

UN-CTS

Palestine

3.9

2005

UN-CTS

Yemen

4.0

2008

NSO

Rwanda

4.2

2004

Interpol

Latvia

4.4

2008

UN-CTS

Angola

5.0

2004

Interpol

Mozambique

5.1

2003

Int Org

Republic of Moldova

5.1

2008

UN-CTS

Argentina

5.2

2007

UN-CTS

USA

5.2

2008

UN-CTS

Belarus

5.6

2008

UN-CTS

Uruguay

5.8

2007

MOI

Thailand

5.9

2008

National Police

Ukraine

6.3

2007

Transmonee

Estonia

6.3

2008

UN-CTS

Ethiopia

6.4

2004

Interpol

Philippines

6.4

2008

UN-CTS

Pakistan

6.8

2008

NSO

Sri Lanka

7.4

2008

National Police

Georgia

7.6

2007

Transmonee

Tanzania

7.7

2004

Interpol

Kyrgyzstan

7.8

2007

Transmonee

Mongolia

7.9

2008

UN-CTS

Chile

8.1

2008

UN-CTS

Costa Rica

8.3

2007

National Police

Seychelles

8.4

2006

UN-CTS

Lithuania

8.6

2008

UN-CTS

Uganda

8.7

2008

UN-CTS

Zimbabwe

8.7

2004

UN-CTS

Barbados

8.7

2004

Interpol

Bolivia

10.6

2007

NSO

Kazakhstan

10.6

2008

UN-CTS

Cape Verde

11.4

2007

Int Org

Mexico

11.6

2008

NGO

Botswana

11.9

2006

UN-CTS

Paraguay

12.2

2007

NSO

Swaziland

12.6

2004

UN-CTS

Nicaragua

13.0

2008

UN-CTS

Panama

13.3

2007

OCAVI

Bahamas

13.7

2004

Interpol

Suriname

13.7

2006

UN-CTS

Russian Federation

14.2

2008

UN-CTS

Saint Lucia

16.0

2007

National Police

Namibia

17.9

2004

Interpol

Ecuador

18.1

2006

UN-CTS

Puerto Rico

20.4

2008

National Police

Guyana

20.7

2008

NSO

Dominican Republic

21.5

2007

GPO

Brazil

22.0

2008

MOJ

Anguilla

27.6

2007

NSO

Belize

34.3

2008

National Police

Saint Kitts and Nevis

35.2

2008

National Police

South Africa

36.5

2008

National Police

Lesotho

36.7

2008

UN-CTS

Colombia

38.8

2007

Interpol

Trinidad and Tobago

39.7

2008

National Police

Guatemala

45.2

2006

Int Org

El Salvador

51.8

2008

OCAVI

Venezuela

52.0

2008

NGO

Jamaica

59.5

2008

National Police

Honduras

60.9

2008

OCAVI

SISTE NYTT

Siste nytt