Har funnet 13 hittil ukjente feil på Joint Strike Fighter

Ifølge en ny rapport bestilt av Pentagon i USA er det funnet 13 hittil ukjente feil ved jagerflyene F-35. Forsvarsdepartementet er ikke bekymret.

F-35 Joint Strike

En ny gjennomgang viser flere nye feil på jagerflyene F-35 Joint Strike Fighter som er i produksjon for blant andre Norge.

Foto: HANDOUT / Reuters

Rapporten, som ble lekket til amerikanske medier denne helga, viser en rekke nye feil som, ifølge den 55 sider lange teksten, vil komme til å koste opp mot en milliard dollar – kun for å endre flyene som allerede er i produksjon.

Sprekkdannelser og elektriske feil

Blant funnene i rapporten er at flyene i høy hastighet opplever så mye turbulens at det kan danne seg sprekker i skroget på jagerflyene.

En av de større feilene skal ifølge nettstedet Wired gjøre flyene mindre usynlige på radaren enn det produsenten Lockheed Martin har lovet.

Det er også funnet feil i de elektriske systemene som gjør reservenettet mindre pålitelig, og bremsekroken på de eksisterende flyene kan måtte designes på nytt.

– Feilene er velkjent for Norge, forteller statssekretær Roger Ingebrigtsen i Forsvarsdeparementet til NRK.no.

Ifølge ham er det viktig at «flest mulig av eventuelle feil avdekkes nå i en tidlig fase».

Five issues were found where major consequence issues have been identified, but root cause, corrective action or fix effectivity are still in development: Helmet Mounted Display System, Fuel Dump Subsystem, Integrated Power Package, Arresting Gear System (CV variant) and a classified issue.

Three issues were found where potentially major consequence discovery is likely pending outcomes of further test discovery: Buffet, Fatigue Life, and Test Execution.

Five issues were found where consequence or cost is moderate, but the number of moderate issues poses a cumulative concurrency risk: Software, Weight Management, Thermal Concerns, ALIS and Lightning Protection.

F-35 Concurrency Quick Look Review
Joint Strike Fighter (F35)

Joint Strike Fighter blir produsert i ulike modeller og skal leveres primært til det amerikanske forsvaret. Men også en rekke andre land, deriblant Norge, har bestilt flere av de nye jagerflyene.

Foto: JSF.mil

Gjør endringer underveis i produksjonen

Produsenten Lockheed Martin jobber ut fra en «samtidighetsplan» som gir dem lov til å masseprodusere fly, potensielt hundrevis av dem, samtidig som de driver testing av flyene.

Underveis i prosjektet har en rekke gjennomganger vist feil som må rettes før de tas i bruk. Endringene har i praksis størst betydning for det amerikanske forsvarsdepartementet, som har bestilt nær 2500 fly.

Forsvarsdepartementet her hjemme er bare glade til for at amerikanerne er såpass nøye.

– Det er svært betryggende for Norge, som et lite land, at den desidert største kunden USA, satter de høyeste krav og sørger for at alle feil og mangler rettes opp, sier Ingebrigtsen.

Les også: den totale kostnaden for de nye jagerflyene kan bli 90 milliarder høyere enn tidligere opplyst

Føler seg trygge på levering

Endringene vil få store konsekvenser for de endelige kostnadene på jagerflyene, men ifølge Ingebrigtsen bærer ikke Norge disse kostnadene.

For å betale for endringene i de allerede produserte flyene, skal Pentagon ifølge nettstedet Wired ha avbestilt flere av USAs jagerfly.

Siden 2010 har prosjektet blitt omorganisert to ganger, noe som har ført til kostnadsøkninger og en forlengelse av leveringsfristen fra produsenten.

Denne uken meldte Aftenposten at den totale kostnaden for de nye jagerflyene kan bli 90 milliarder høyere enn tidligere opplyst .

Forsvarsdepartementet her hjemme føler seg imidlertid trygge på at flyene vil bli levert i tide.

– Den norske hovedanskaffelsen vil etter planen starte i 2018. Vi føler oss trygge på at flyet om fem-seks år frem i tid vil operere på et meget tilfredsstillende nivå, sier Ingebrigtsen.

Les mer: Anbefaler Ørland som ny kampflybase

SISTE NYTT

Siste nytt