– Kinas vekst truer Vesten

Før produserte vestlige selskaper billig i Kina, nå er landet i ferd med å ta over hele prosessen selv. – Vi har vært naive, mener forskeren Christian Anton Smedshaug.

Shanghai

Shanghai er Kinas økonomiske hovedstad. Mange mener Kina er på vei til å bli verdens økonomiske supermakt.

Foto: MARK RALSTON / AFP

Kina har gått fra å være en fattig jordbruksnasjon til en mektig industrikjempe. I løpet av bare tre tiår har landet vokst til å bli verdens nest største økonomi.

Christian Anton Smedshaug

Forfatter Kristian Anton Smedshaug er kritisk til Vestens politikk mot Kina.

Foto: Kirsti Falch-Nilsen / NRK

– For Kina har denne overgangen vært ekstremt vellykket, men for resten av verden har det ikke blitt den vinn-vinn-situasjonen mange kanskje så for seg, sier forskeren Christian Anton Smedshaug til NRK.no.

Smedshaug har i flere år jobbet med internasjonal handel i Landbruks- og matdepartementet. Han ga i fjor ut boka «Gjeld», som tar for seg Kinas vekst og den pågående økonomiske krisen i Vesten.

Les: – Kina forbi USA i løpet av 10 år

Les: Nå er Kina nest størst

Kina har passert Japan som verdens nest største økonomi.

Video: Kina har allerede passert Japan som verdens nest største økonomi. Eksperter mener det bare er et spørsmål om tid før de vil gå forbi USA.

– Naive

Etter Smedshaugs mening har den vestlige verden selv lagt grunnlaget for landets stadig mer dominerende rolle i verdensøkonomien.

– Vestens handelspolitikk har vært naiv. Opp gjennom årene har vi systematisk gitt fra oss vår egen teknologi.

– Før produserte utenlandske selskaper billig i Kina, men nå er kineserene i ferd med å overta hele prosessen selv, sier han.

Han mener Kinas vekst nå går på bekostning av industrien og velferden i vår del av verden.

Smedshaug mener Kina i mange år har fått lov til å diktere sine egne økonomiske spilleregler. Som eksempler nevner han manipulering av valuta for å styrke egen eksportindustri, og strenge begrensninger som har stengt utenlandske selskaper ute fra det kinesiske hjemmemarkedet.

– Sammen med enorme utenlandske investeringer, har dette lagt grunnlaget for den veksten vi nå ser, sier han.

Les: – Kina er skyld i finanskrisen

Les: Imperiebyggeren Kina kjøper opp selskaper verden rundt

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Som det fremgår av statistikken fra Verdensbanken, har Kinas økonomiske vekst de siste årene vært mye sterkere enn i USA.

– Ny verdensorden

Mange spår at Kina om få år vil gå forbi USA som verdens ubestridte, økonomiske supermakt. En av dem er Kina-eksperten Henning Kristoffersen. Han er overbevist om at Kina er på vei mot å bli verdens dominerende nasjon.

Henning Kristoffersen

– Den økonomiske veksten i Kina vil fortsette, mener Kina-ekspert Henning Kristoffersen.

Foto: Even Kjølleberg / NRK

– Og er det ikke egentlig bare på høy tid? Med over 1,3 milliarder mennesker, er det bare naturlig at Kinas økonomi vil passere USA. Det bør skje både med Kina og India. Det vi ser er begynnelsen på en ny økonomisk verdensorden, mener han.

Kristoffersen er seniorrådgiver i Det Norske Veritas, og har skrevet flere bøker om Kina. Senest boka «Kinas vekst», som kom ut tidligere i år.

– Mange oppfatter Kinas vekst som truende. Har vi noe å frykte?

– Veldig mange land har et veldig ambivalent forhold til Kina. De opplever økt velstand og handel, men er samtidig redde for at landet skal bli for mektig. Skal Kina fortsette å øke sin levestandard, så blir noen nødt til å gi fra seg noe. Det er nok en frykt flere land begynner å kjenne på, sier Kristoffersen.

Kristoffersen mener det er en utfordring for Kina å definere sin rolle som global stormakt. Til nå har strategien vært å unngå konflikter så langt det er mulig.

– Jeg tror ikke Kina selv helt vet hvor veien går, men at de føler at de er i ferd med å innta sin rettmessige plass i verden er sikkert, mener han.

Startet som et eksperiment

Verdens kanskje største, og i hvert fall på en del områder, mest vellykkede økonomiske snuoperasjon startet som et eksperiment.

– Etter kulturrevolusjonen og formann Maos død i 1976 lå Kina med brukket rygg, både politisk og økonomisk, forteller Kristoffersen.

Forsøket på å skape et klasseløst kommunistisk samfunn hadde på alle måter vært mislykket. Millioner av mennesker lå døde etter sultkatastrofer og politiske utrenskninger. Kina var på alle måter et u-land, og hadde verken noen handel eller industri å snakke om.

– Skulle landet komme seg videre, var de nødt til å kvitte seg med sine gamle ideologier, sier Kristoffersen.

Farvel til kommunismen

Da Deng Xiaoping i 1976 sto frem som leder av det kinesiske kommunistpartiet begynte en ny epoke. Kina begynte å eksperimentere med en markedstilpasset politikk.

Den gamle kommunistiske planøkonomien ble erstattet av kommersielle statsbedrifter som eksisterte side om side med en stor, og etter hvert sterk privat sektor.

Store industrisoner ble opprettet på steder som allerede hadde en sterk tradisjon for handel og produksjon. De gamle koloniene i Macao, Shanghai og områdene rundt Hong Kong ble lokomotivene i den kinesiske industrien.

Samtidig åpnet landet for tilnærmet privat eiendomsrett, med langsiktige leieavtaler for bøndene. Det økte produksjonen og frigjorde arbeidskraft som kunne pumpes inn i den hurtig voksende industrien.

Kombinert med en betydelig liberalisering av verdenshandelen på 1970- og 80-tallet, med frihandelsavtaler og nedbygging av toll og store utenlandske investeringer lå verdensmarkedet åpent for Kina.

– Vanskelig å fortesette veksten

Selv om Kina nå bare har USA foran seg på listen over verdens største økonomier, tror Christian Anton Smedshaug veien videre vil bli vanskelig for kjempenasjonen.

– Kina ønsker nok selv å bli verdens dominerende supermakt, det er bare naturlig. Selv er jeg ikke så sikker på at det kommer til å skje, sier han.

I tillegg til de store sosiale og miljømessige problemene landet står overfor, tror han Kina vil trenge en mer innovativ og dynamisk økonomi for å lykkes. Han mener en løsning kan være å bevege seg mot et mer demokratisk styresett.

– Hvis Kina skal fortsette veksten, må landet gå fra å være en «kopierende nasjon» til å bli en høyteknologisk og innovativ nasjon. Jeg tror det blir vanskelig uten en demokratisk velferdsstat som gir innbyggerne en rimelig trygghet gjennom livet, sier han.

SISTE NYTT

Siste nytt