Hopp til innhold

Trøndermuslinger vekker oppsikt

Trøndelag har verdens største elvemuslingbestand. Det vekker internasjonal oppsikt.

Video ELVEMUSLING2-140710-ST_TL.mp4

Statlig ansatte fra Tsjekkia studerer elvemuslingene i Ulstadelva i Stjørdal.

Elvemuslingen i Ulstadelva i Stjørdal har fått besøk helt fra Tsjekkia.

Grunnen er at muslingbestanden er spesielt stor akkurat i denne elven, mens bestanden i resten av Europa nesten er utryddet.

– Vi prøver å redde denne arten i Tsjekkia, og siden dere har den største forekomsten i verden har vi kommet hit for å se og lære, slik at vi kan finne ut hvordan vi får berget vår elvemusling, sier Tereza Minarikova, som jobber i statlig natur- og landskapsvern i Tsjekkia.

Trøndersk vannkvalitet er god

Fiskeforvalter Anton Rikstad hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har en forklaring på hvorfor bestanden er så stor akkurat her.

– Vi har rimelig god vannkvalitet i Trøndelag og lite forurensning, hvis vi sammenligner oss med resten av Europa, sier han.

– De eldste kan bli så gamle som 300 år, så dette er faktisk et miljøleksikon, sier Rikstad om den fredede muslingen.

Sliter med forurensning

Elveperlemuslingen, som den tidligere het, ga i sin tid de fineste perler, som kongelige og fyrster gjerne ville ha førsteretten til.

For å finne én perle måtte man lete gjennom rundt 1.000 muslinger, noe som forklarer hvorfor den forsvant så fort. I mer moderne tid har forurensning vært elvemuslingens store problem.

– Vannkvaliteten i Tsjekkia har forbedret seg nå, men muslingene våre sliter fortsatt på grunn av forurensning, forteller Minarikova.