Ordførarvalet i Ørland var ulovleg

Valet av Tom Myrvold (H) som ordførar blei ikkje gjennomført etter lova, skriv Adressa. Valet blei gjennomført med skriftleg votering, noko som ifølgje kommunelova ikkje er lov. Valet om ordførar må truleg gjennomførast på nytt, skriv Fosna-Folket.

Ordfører i Ørland kommune, Tom Myrvold
Foto: Ingrid Lindgaard Stranden, NRK