Krever 3,4 millioner i erstatning

Begge bistandsadvokatene i Overhallasaken framla i dag sine krav. Det resulterte i et totalt krav på 3,4 millioner kroner.

Inger Johanne Dehli og Gunnhild Bergan

De to bistandsadvokatene Gunnhild Bergan (til venstre) og Inger Johanne Dehli krevde tilsammen 3,4 millioner kroner i erstatning til etterlatte og pårørende.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

 

Både Inger Johanne Dehli og Gunnhild Bergan prosederte sine krav for retten i dag. Begge mente de pårørende og etterlatte skal ha høy erstatning.
Bistandsadvokat Dehli kom redegjorde for kravene for foreldrene og den da ni år gamle jenta som overlevde natten i huset på Skogmo.

 

Store skader

- Skadeomfanget på den overlevende jenta er uten tvil alvorlig. Faren må nå være tilstede og støtte jenta. Dette har allerede medført tap av arbeidsinntekt, og vi må regne med at det også blir framtidig tap, sa Dehli.

Hun la vekt på at det er en klar sammenheng mellom det tiltalte har gjort av skade mot jenta og det økonomiske tapet faren har hatt.

- Behandlingen av jenta må pågå to til to og et halvt år. Vi har regnet vårt erstatningsansvar fram til 2010. Da har vi imidlertid vært optimistiske, sa Dehli.

Millionkrav

Bistandsadvokaten framla et totalt krav på 2, 7 millioner kroner.

Av disse skal jenta som overlevde få 1.648.800 kroner, faren 892.000 kroner og mormoren 170.000 kroner.

Bistandsadvokat Gunnhild Bergan mente det var viktig at erstatningsnivået til etterlatte og pårørende går opp. Slik vil disse beløpene danne grunnlag for framtidige avgjørelser i lignende saker.

Bergan la vekt på at tiltalte ikke har fortalt hva som skjedde med Cicilie Watnan Lian.

- De etterlatte må nå leve i uvisshet om hva som har skjedd. Nå må de for alltid leve med spørsmålet om hvorfor de sendte datteren til huset på Skogmo, sa Bergan.

- At foreldrene heller ikke får se datteren vokse opp er også noe som er uopprettelig, og setter foreldrene i spesielt sårbar situasjon, sa bistandsadvokaten.

Bergan refset også pressefolkene som hadde intervjuet Julie Watnan.

- Det viser bare hvor svak hun og lite motstandsdyktighet akkurat nå. Noen pressefolk har tydelig utnyttet dette.

Bistandsadvokaten menet Mirzaolimov til å betale en total erstatning på 720.000 kroner til Cicilie Watnan Lians foreldre og samboeren til moren.

Forsvarer Arve Opdahl bemerket allerede i går at erstatnings- og oppreisningssummene var for høye.

I sin prosedyre gikk han derfor gjennom alle summene som han ønsket å kutte betydelig.