Hopp til innhold

Ministeren gjør om vedtaket – får felle bjørnebinne med to unger

Miljødirektoratet sa nei, men Espen Barth Eide ber nå om at skadefellinga gjennomføres så fort det lar seg gjøre.

Bilder av binne og unger tatt med viltkamera.

GJØR OM VEDTAKET: Nå skal ei bjørnebinne med to barn skadefelles i Snåsa kommune i Trøndelag, etter at klima- og miljøminister Espen Barth Eide gjorde om vedtaket fra Miljødirektoratet.

Foto: Skadefellingslaget i Snåsa kommune

– Også i år har skadene fra bjørnebinna være betydelige, og potensialet for framtidige skader i år er stort.

Det sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide til Trønder-Avisa. Det var de som omtalte saken først.

Miljødirektoratet har tidligere avslått søknaden om skadefelling av ei bjørnebinne med to unger i beiteprioritert område i Snåsa og Steinkjer.

Nord-Trøndelag sau og geit klagde på vedtaket og fikk medhold hos Klima- og miljødepartementet.

Departementet ber Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn (SNO) om å gjennomføre skadefelling av binne med unger i området så fort det lar seg gjøre.

Fare for beitenæringen

Grunnen til at departementet har omgjort vedtaket er skadebelastningen for beitenæringen.

– Vi er glade for at departementet ser det på samme måte som oss. Det er dokumentert skader over flere år med denne binna. Nå har hun fått unger, som hun lærer opp til å ta sau.

Det sier Oddvar Kaasa, leder i Nord-Trøndelag sau og geit til Trønder-Avisa.

Han sier at det så langt i år allerede har vært flere tap. De er godt fornøyde, men synes det er synd at det må felles ei binne med bjørnunger.

Binne og to unger. Bildet er tatt med viltkamera.

Alette Sandvik sier at den norske bjørnebestanden ligger langt under bestandsmålet.

Foto: Skadefellingslaget i Snåsa kommune

Klima- og miljøministeren synes det har vært krevende å tillate felling.

– Jeg har i denne saken lagt mest vekt på den store skadebelastningen over flere år for flere berørte saueeiere i området.

Krevende oppdrag

For Statens naturoppsyn som har fått oppdraget, er første steg å lokalisere binna og ungene.

Typisk for skadefelling er å bruke viltkamera. Det er en god måte å fange opp bevegelser.

Det sier seksjonsleder i Statens naturoppsyn, Veronica Sahlén.

Hun legger til:

Det er lite å hente i å ut å lete etter dyrene.

Veronica Sahlen

Seksjonsleder i Statens naturoppsyn, Veronica Sahlén sier skadefellingen er et krevende oppdrag.

Foto: Miljødirektoratet.

Sahlén forteller at det er et krevende oppdrag med mange hensyn som skal tas.

– Det ene er at vi må ivareta dyrevelferdshensynet ved at vi ikke skal la ungene gå alene, altså at binna blir felt før ungene.

Samtidig har jo binna veldig forsvarsinstinkt ovenfor ungene sine så her er det også et HMS-aspekt å ta hensyn til.

– Virkelig overrasket

At avslaget har blitt gjort om vekker store reaksjoner fra stemmer i rovviltdebatten.

Blant annet fra Alette Sandvik, daglig leder i foreningen Våre rovdyr.

– I dag ble vi virkelig overrasket da Klima og – miljødepartementet omgjorde avslaget, sier Sandvik.

Hun sier at binne NT125 (binnen som nå skal skytes) kanskje er en av de viktigste binnene i hele Trøndelag. Sandvik sier at den norske bjørnebestanden ligger langt under bestandsmålet og at det i Trøndelag er ekstra ille.

– Her er målet 3 årlige ynglinger og det ligger nå på 1,4.

– Dette er en ekstrem dreining av norsk rovviltforvaltning, som ville har vært utenkelig i alle andre land med ansvar for trua arter.

Alette Sandvik

Alette Sandvik ble overrasket over at departementet gjorde om avslaget.

Foto: privat