Jubler for norsk-svensk avtale

Åfjord-ordfører Vibeke Stjern jubler over at Norge og Sverige er enige om et felles elsertifikatmarked fra 2012.

Vindmøller på Husfjellet i Vikna

Regjeringen legger nå opp til økt satsing på fornybar energi som vindmøller.

Foto: Peter M. Laugen

Vibeke Stjern

Åfjord-ordfører Vibeke Stjern.

Foto: Privat

Vibeke Stjern sier samarbeidet fører Fosen et langt skritt nærmere en omfattende vindkraftutbygging.

– Fantastiske nyheter

– Dette var fantastiske nyheter. Det er et stort skritt videre for oss. Nå har det vært stille rundt saken veldig lenge, og derfor var dette ekstra overraskende og gledelig. Nå er det bare å kline til for å få utbygging av vindkraft både i Åfjord, Bjugn og resten av Fosen hvor det foreligger planer, sier Stjern.

Ordføreren håper nå at Olje- og energidepartementet gir grønt lys for utbygging av vindkraft på Fosen.

– Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har kommet med innsigelser mot planene, men vi regner med at departementet vil fatte en korrekt beslutning, slik at vi kommer videre i saken, sier Vibeke Stjern til NRK.

* Må vente i minst tre år

Vindkraftindustrien i Trøndelag jubler også over den nye avtalen som nå er undertegnet. Nord-Trøndelag E-verk har lenge satset på vindkraft, og de mener at avtalen nå kan føre til at de virkelig store utbyggingene kan komme i gang.

Fram til 2020

Avtalen mellom Norge og Sverige innebærer enighet om en stor utbygging av fornybar energi fram til 2020, med et felles elsertifikatmarked fra 1. januar 2012.

– Dette er en stor dag. Fram mot 2020 vil vi se en betydelig utbygging av fornybar energi i både Norge og Sverige, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp). I dag undertegnet han protokollen sammen med Sveriges energiminister Maud Olofsson om å fullføre planene om et felles sertifikatmarked.

Eirin Sund

Eirin Sund fra Arbeiderpartiet.

Foto: Scanpix

– Dette er en stor dag for fornybar energi i Norden. Nå er de grønne sertifikatene snart på plass, sier Eirin Sund, energi- og miljøpolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet.

Første land i Europa

Norge og Sverige er dermed de første to landene i Europa som inngår et forpliktende samarbeid om en slik storstilt utbygging av fornybar energi. Til sammen skal landene bygge ut 26,4 TWh fornybar energi. Det betyr nesten tre ganger Oslos forbruk.

– Økt produksjon av fornybar energi er svært viktig for Norge. Ikke bare for å løse klimakrisen, men det er også svært viktig i lys av situasjonen i kraftmarkedet i vinter. Produksjonen som Norge og Sverige nå legger opp til er nok til å dekke forbruket til 1,3 millioner husstander, sier Eirin Sund.

Satsingen på fonybar energi vil bli viktig for kraftbalansen i Norge framover. Denne produksjonen vil tilsvare en kraftproduksjon fra åtte gasskraftverk.

– En god klimanyhet

– Den beste klimanyheten på svært lang tid og det viktigste som har skjedd innen fornybar energi på mange tiår, sier daglig leder Einar Håndlykken i miljøstiftelsen ZERO.

Han mener et felles grønt sertifikatmarked vil gi flere vindmøller og reduserte klimautslipp.

Zero-sjefen viser til en rapport fra Energimyndigheten i Sverige som sier at et felles norsk-svensk sertifikatsystem vil føre til omfattende utbygging av vindkraft i begge land.

– Vi er opptatt av at systemet gir økt utbygging av det store vindkraftpotensialet i Norge, og er i utgangspunktet skeptiske til å inkludere vannkraft, sier Håndlykken.

Frykter dyrere strøm

Enigheten om grønne sertifikater må gi fortgang i utbyggingen av det norske strømnettet, mener Energi Norge.

Hans Erik Horn

Hans Erik Horn i Energi Norge.

– Hvis ikke blir det dyrere strøm. Det er kundene som betaler for de grønne sertifikatene, sier konstituert administrerende direktør Hans Erik Horn i Energi Norge.

Han viser til at strømselskapene tar høyde for merkostnaden ved grønne sertifikater i prisen til kundene. – Men dersom utbyggingen av fornybar kraft gir mer kraft i markedet, kan strømprisen faktisk bli lavere, medgir Horn.

– I hvert fall når det blåser og er nok vann, og i områder hvor nettkapasiteten er god nok, sier han. Ifølge Horn vil det bli enda større periodiske og geografiske svingninger i strømprisene enn i dag, med mindre regjeringen sørger for fortgang i utbyggingen av strømnettet her hjemme og kabelforbindelsene til utlandet.

– Økt nettkapasitet

– Vi må sørge for at det beste ikke blir det godes fiende. Satsingen på fornybar energi må følges av satsing på økt nett- og kabelkapasitet. I tillegg må vi sørge for et avstemt nett i Norden, med gode forbindelser mellom landene, sier Horn.

Han understreker at Energi Norge er positiv til et felles norsksvensk energimarked. – Dette er et godt virkemiddel for mer fornybar kraft, men vi falt ikke på ryggen over nyheten som ble presentert. Den har vært varslet en stund, for å si det sånn, sier Horn.

Venstre er skeptisk

– Fra Venstres side er vi skeptiske til at for mye vannkraft inngår i den nye loven, men det aller viktigste er at en ny lov kommer på plass så raskt som mulig, sier Venstres næringspolitiske talskvinne Borghild Tenden.

SV-vara i Stortingets energi- og miljøkomite, Aud Herbjørg Kvalvik, sier at avtalen om de grønne sertifikatene ikke skal gi noe frislipp for små eller større vannkraftutbygginger.

– SV ønsker småkraft i distriktene, men tiden for de store kraftutbygginger er over. SV skal derfor ikke slappe av på miljøkravene. Vi vil fortsatt stå vakt om norsk vassdragsnatur, også i tiden framover, sier Aud Herbjørg Kvalvik.