Telt skal holde Orkdal sjukehus koronafritt

Forsvaret er i ferd med å reise flere telt på parkeringsplassen bak Orkdal sjukehus. Målet er å holde Orkdal sjukehus koronafritt.

Grønne militærtelt utenfor Orkdal sjukehus.

ALVOR: Teltene er i ferd med å gjøres klare for koronapasienter i Orkland.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Teltene rakk akkurat å bli pakket ned etter øvelsen Cold Respons, før de nå er pakket ut igjen.

Denne gangen er det ikke øvelse.

– Jeg har ikke opplevd dette i min tid. Jeg startet i Forsvaret i 1992, sier Geir Ove Malvik.

Han er kaptein og sjef for evakueringskompaniet i brigade nord. Nå er de i ferd med å sette opp et telt, som vanligvis brukes som feltsykehus, bak St. Olavs hospital Orkdal sjukehus i Trøndelag.

Målet er at Orkdal sjukehus skal forbli helt koronafritt. Avisa Sør-Trøndelag skrev om saken først.

– Nå ser vi det militær-sivile helsesamarbeidet i et annet konsept enn i øvelser. Nå er det alvor, sier Berit Wiklund til NRK.

Hun er avdelingssjef ved mottaksavdelingen på Orkdal sjukehus. Der ligger legevakt og akuttmottak i samme bygning. Nå vil de ikke ha det slik.

Første med påvist smitte i Orkland tirsdag kveld

St. Olavs hospital sendte en henvendelse til Helsedirektoratet om å få flytte legevakten ut fra selve sykehusbygningen. Etter kort tid ble Forsvaret involvert.

Tirsdag startet oppbygningen av militærteltene med nødvendig medisinsk utstyr og pasientsenger. Torsdag skal det være fullt operativt.

Orkland kommune hadde ingen med påvist koronasmitte – inntil tirsdag kveld.

Transittsykehuset fra innsiden. På bildet ser vi avdelingen med sykesenger. Fire stykker.

VENTESENGER: Her skal mulige koronasmittede ligge mens de venter på transport til St. Olav i Trondheim.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Kommunen melder på sine nettsider at en person har testet positivt. De skal ha kartlagt hvor smitten kom fra, og jobber nå med å finne ut hvilke personer som kan være smittet.

Personen med positiv smitte har ikke behov for sykehusinnleggelse.

– Vi må rigge oss for å være forberedt

Alle pasienter som kommer til Orkland sjukehus med mistanke om sykdommen Covid-19 skal rett i det grønne militærteltet på parkeringsplassen.

Etter nødvendige undersøkelser i et slags legekontor, sendes de videre innover i teltet for å legges i sykesenger.

Der skal de altså være inntil en ambulanse kan frakte dem til St. Olav i Trondheim. Det skal kun være snakk om kortvarige opphold.

– Vi har behov for å tenke annerledes enn i normalsituasjonen. Vi må rigge oss for å være forberedt, sier Wiklund.

Berit Wiklund og Geir Ove Malvik står inne i transittsykehuset

SAMARBEID: Forsvaret og St. Olavs hospital Orkdal sjukehus viser det militær-sivile helsesamarbeidet i praksis. Berit Wiklund og Geir Ove Malvik er glad de kan samarbeide i dagens koronasituasjon.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Klinikksjefen for akutt- og mottaksklinikken ved St. Olav i Trondheim, Kjetil Karlsen, sier tiltaket er spesielt viktig for pasienter som ikke har koronasmitte. Han snakker spesielt om pasienter med annen sykdom og høy alder.

– Vi vil ha et mest mulig skjermet sykehus for dem, sier Karlsen.

– Vi synes det er kjempemotiverende å se at vi kan være en bidragsyter til å støtte det sivile helsevesenet, sier kompanisjef Malvik.

Feltsykehus Levanger

TELT: Andreas Dybvad, Håvard Dyrstad, Kjell Ivar Lerstad og Oddmund Tangen fra Nord-Trøndelag Sivilforsvarsdistrikt har satt opp telt utenfor hovedinngangen til Levanger sykehus.

Foto: Nord-Trøndelag Sivilforsvarsdistrikt

Flere kommuner får telt

Også ved Sykehuset Levanger har Sivilforsvaret rigget et midlertidig mottak utenfor sykehusets hovedinngang. Der skal det foregå forundersøkelser av pasienter.

Og neste uke oppretter Trondheim kommune en egen luftveis-poliklinikk for å sikre bedre smittevern mot koronaviruset. Klinikken skal ta imot pasienter som har fått en helsevurdering per telefon,eller har konsulert fastlegen elektronisk.

Årsaken til etableringen, er at fastlegekontorene ikke kan verne andre pasienter og helsepersonell mot smitte, opplyser kommunen i en pressemelding.

Også andre kommuner er nå i ferd med å etablere egne telt for mottak av mulig koronasmitta pasienter.