– Ta hensyn til faren for flom og ras

Miljø- og utviklingsministeren minner kommunene om deres ansvar for å ta hensyn til flom og ras i arealplanleggingen.

Erik Solheim, flom. Montasje

Flommen i Trøndelag i forrige uke gjorde store skader, som her i Ålen. Erik Solheim ber kommunene ta hensyn til faren for naturkatastrofer når de planlegger.

Foto: Montasje / Scanpix/NRK

– Vi har nå innskjerpet overfor kommunene, fylker og fylkesmenn at man må være veldig restriktiv. Vi forventer sterke klimaendringer i årene framover, og da kan vi ikke tillate bygging på steder som kan være særlig skred- eller flomutsatte, sier Solheim (SV).

– Skal hindre bygging i utsatte områder

Etter flommen i Gudbrandsdalen i juni, sendte Miljøverndepartementet ut et brev til kommunene, fylkesmennene og fylkesmennene.

Her skriver Solheim at man skal ta hensyn til faren for flom og ras dersom man tillater ny utbygging.

– Kommunene kan og skal hindre ny utbygging i områder som vurderes som flomutsatt eller utsatt for rasfare, heter det i brevet.

Statsråden skriver også at godkjente planer som åpner for bygging i farlige områder bør tas opp til revisjon.

Kraftig påminnelse

Miljø- og utviklingsministeren mener vi må bli flinkere til å forstå at det ikke kan bygges hus hvor som helst.

– Vi har fått en veldig kraftig påminnelse de siste par årene om hvor farlig dette fortsatt er, så vi må nå være mye mer aktpågivende med hvor vi bygger ut, sier Solheim til NRK.

Mulig erstatningsplikt

Da den nye plan- og bygningsloven trådte i kraft i 2009, fikk kommunene økt ansvar.

De kan bli erstatningspliktige hvis det bygges i utsatte områder.

– Hvis det er opplagt at en kommune visste at det var stor fare for skred eller flom på et sted og man likevel gav tillatelse til utbygging der, så må det tilskyndes en dialog mellom kommunen, grunneieren og huseierne. I ekstremtilfeller vil domstolene måtte avklare om det foreligger en erstatningsplikt.

Folk som bor utsatt til kan bli nødt til å måtte flytte.

– Ja, det kan være aktuelt. I aller ytterste fall, kan det være steder hvor folk bør flytte for å unngå å bli ofre i en framtidig flom eller et skred.

Helikopter evakuerer - flom i Ålen

Et redningshelikopter evakuerer folk fra flommen i Ålen i Sør-Trøndelag.

Foto: Per Magne Moan, Nea radio

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.