- Kravene er for høye

Forsvarer Arve Opdahl reagerer på rekordhøye erstatningskrav i Overhalla saken.

Arve Opdahl

Forsvarer Arve Opdahl reagerer på det høye erstatningskravet.

Foto: Håvard Zeiner / NRK

Bistandsadvokat Inge Johanne Dehli vil kreve 1,8 millioner kroner i erstatning og oppreisning til familien som står igjen etter jenta som overlevde drapsnatta i Overhalla.

Bistandsadvokat Gunhild Bergan vil fremme krav om oppreisning på inntil 600.000 kroner til Cicilie Watnan Lians foreldre. Forsvarer Arve Opdahl reagerer på summene.

 

Høy erstatning

- Vi ønsker selvsagt at de etterlatte skal ha erstatning, men vi forholder oss til den praksis Høyesterett har utmålt. Den sier at erstatningssummen er noe høy, sier Opdahl.

Han sier de er klar over at Høyesterett gir oppreisning ved drap på barn i 120.000 kronersklassen.

- Vi vet at barn som har mistet foreldrene har fått 300.000 kroner i oppreisningserstatning, men vi har aldri sett noe i nærhet av det beløp som nå fremmes, sier Opdahl.