Hopp til innhold

Diskrimineres systematisk i arbeidslivet

Høyt utdannede kvinner med utenlandsk bakgrunn, diskrimineres systematisk i arbeidslivet. Det viser forskning fra Universitetet i Agder.

Adriana Ruiz

Adriana Ruiz kalte seg Camilla Hansen, og ble for første gang innkalt til jobbintervju.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Adriana Ruiz kalte seg Camilla Hansen, og ble for første gang innkalt til jobbintervju. Hun er en av svært mange kvinner med utenlandsk bakgrunn som har opplevd at nasjonaliteten står i veien for jobb.

Vanskelig

– Det er vanskelig for oss som har et litt rart navn og rar uttale, sier hun

Født i Mexico, men delvis oppvokst i Venezuela. Som 20-åring kom Adriana Ruiz til Norge og Kristiansand, og oppdaget raskt at det ikke var lett å komme inn på arbeidsmarkedet.

– Jeg skjønte at jeg måtte ta tak, og skaffe meg en skikkelig utdanning, sier hun.

14 år etter har hun mastergrad i offentlig politikk og ledelse, og hun er inne på arbeidsmarkedet. I studietida fikk hun vaskejobb i kafeen på Sørlandets Kunstmuseum. I dag er hun oppgradert til rådgiver i museet. I tillegg har hun fått en prosjektstilling i Vest-Agder fylkeskommunes satsing på et mer likestilt arbeidsliv.

Innvandrere til Norge oppfordres sterkt til å lære seg språk og skaffe seg utdannelse. Nå viser forskning at også de som skaffer seg topputdanning, gjerne med beste karakter, opplever diskriminering i arbeidslivet.

May-Linda Magnussen forsker blant annet på innvandrerkvinner og likestilling.

Forsker May-Linda Magnussen konstaterer at det er for lett å velge bort kvinner med utenlandsk bakgrunn i bunker med jobbsøknader.

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

Forbannet

May-Linda Magnussen er spesialist i kjønn, likestilling og diskriminering. Hun er postdoktor ved Universitetet i Agder og seniorforsker i sosiologi ved Agderforskning. I vinter har hun lest gjennom en lang rekke intervjuer hun har gjort med høyt utdannede kvinner som har utenlandsk bakgrunn.

– Jeg blir rett og slett forbannet når jeg ser den systematiske diskrimineringen de utsettes for, sier hun. Selv om vi har lover mot diskriminering i arbeidslivet, er det lett å favorisere noen fremfor andre, og ansette den en vil.

Prosjektlederen for et likestilt arbeidsliv i Vest-Agder fylkeskommune, Merethe Anette Ryen, bekrefter at slik er det.

Anslagsvis 25 prosent av innvandrere med høy utdanning når ikke opp i søknadsrundene.

Merethe Anette Ryen

Prosjektlederen for et likestilt arbeidsliv i Vest-Agder fylkeskommune, Merethe Anette Ryen, sier det må utvikles verktøy, for å møte likestillings- og mangfoldsutfordringer.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Målrettet

Fylkeskommunene i både Aust- og Vest-Agder arbeider nå for å få til en sertifiseringsordning for arbeidsgivere, for å unngå alle former for diskriminering og trakassering.

– Vi må utvikle målrettede verktøy for å møte likestillings- og mangfoldsutfordringer, sier Ryen.

Adriana Ruiz sier at hun føler seg heldig som nå får være med på å utvikle et mer likestilt arbeidsliv, også når det gjelder nasjonaliteter. Samfunnet kan tape stort hvis ikke holdningene endres.

– Vi har mange ressurser å tilføre, og i et moderne samfunn betyr det mye for symbolikken å ansette folk fra flere nasjoner, sier Adriana Ruiz.

Adriana Ruiz

Adriana Ruiz mener samfunnet og arbeidslivet taper mye på å ikke slippe til flere med utenlandsk bakgrunn.

Foto: Anne Wirsching / NRK