Seks søker redaktør-stilling

Seks personer har søkt stillingen som ny distriktsredaktør ved NRK Sørlandet. Konstituert distriktsredaktør Inger-Lise Hansen og mangeårig NRK-journalist Knut Knudsen Eigeland er blant søkerne. Tre søkere er unntatt offentlighet. Det er tre kvinner og tre menn som har søkt stillingen.

NRK Sørlandet
Foto: Berge, Asbjørn Odd / NRK