Bussen AS legger ned selskapet

Bussen Trafikkselskap AS i Kristiansand avvikler selskapet etter at de tapte kampen om å drive busstrafikk i Kristiansands-området.

Buss i Kristiansand

De gule bussene i Kristiansand forsvinner nå fra bybildet.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

Selskapet Nettbus Sør vant anbudskampen om å drive busstrafikken i Kristiansands-området og dermed er det slutt på en tradisjon fra 1924 med lokaleid busstrafikk i Kristiansand.

De velkjente gule bybussene forsvinner og selskapet Bussen Trafikkselskap AS har bestemt seg for å avvikle hele selskapet.

Små, lokale forsvinner

– Det er sånn utviklingen er for kollektivtrafikken i hele landet. De små lokale eller mindre aktører forsvinner ut av markedet når anbudet kommer for fullt.

Det sier administrerende direktør Harald Vålandsmyr i Bussen Trafikkselskap AS til NRK.

– Vi klarte oss veldig godt gjennom første anbudsrunde i 1998, men denne gangen kom vi til kort, sier Vålandsmyr.

Hva skjer med selskapet nå?

– Vi kjører ferdig kontrakten vår ut dette året og deretter vil selskapet avvikles, sier Vålandsmyr.

Nettbuss er eid av NSB. Hva synes du om at de store nå overtar?

– Det er en naturlig utvikling siden anbudene blir av et slikt omfang og så krevende at de store vil ta mer og mer over hele markedet.

Var dere forberedt på at dette ville skje?

– Ja vi har diskutert alle muligheter, også denne muligheten om at vi var nødt til å avvikle selskapet, sier Vålandsmyr.

HVA SYNES DU OM AT DE GULE BYBUSSENE FORSVINNER?