Hopp til innhold

- Driver med landeveisrøveri

Regjeringen bedriver landeveisrøveri når det skal kreves inn bompenger til ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal uten at man er sikre på at veien blir bygget. Det sier nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud fra Frp.

Bård Hoksrud (Frp)

Samferdselspolitiker Bård Hoksrud (Frp) liker svært dårlig bompengeinnkrevingen på E18 i Lillesand som starter i mai. Han kaller dette et landeveisrøveri.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Bjørgulv Sverdrup Lund

Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund (H) har tro på at det blir bygget ny E18, selv om planene ikke er vedtatt.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Bygging av ny bomstasjon

Her kommer bomstasjonen i Lillesand som skal kreve inn penger til planlegging av ny E18 mye lenger øst.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Kommunikasjonsjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF

Inger Elisabeth Sagedal i NAF krever at samferdelsministeren utsetter bompengeinnkrevingen i Lillesand til man har vedtatt å bygge ny E18.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

– Når regjeringen skal kreve inn bompenger til planlegging av en ny vei, kan man langt på vei si at Jens Stoltenberg driver landeveisrøveri, sier Hoksrud.

Han sikter til bomstasjonen i Lillesand, og innkreving av bompenger som skal brukes til å planlegge ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand.

Hoksrud mener dette mildt sagt er en noe uvanlige pengeinnkreving fra den rødgrønne regjeringen.

NAF på krigsstien

NRK fortalte forrige uke at bilorganisasjonen NAF også har gått hardt ut mot at det innkreves bompenger til en vei som ikke er vedtatt bygget.

Bilorganisasjonen krever at denne innkrevingen stanser umiddelbart, og har tatt saken opp med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

NAF krever nå at staten garanterer bygging av ny motorvei mellom Arendal og Tvedestrand, før man starter innkreving av bompenger.

Og de får støtte fra stortingspolitiker Bård Hoksrud.

Misbruk av bompenger

– Det vanlige er at bilistene betaler bompenger når planen er gjennomført og veien bygd. Nå skal de rødgrønne tydeligvis grafse til seg bilistenes penger på et langt tidligere tidspunkt. Dette er misbruk av bompengesystemet og kan nesten betraktes som landeveisrøveri, sier Hoksrud, som er nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Han liker dårlig at bilistene må betale for et veiprosjekt de aldri vet om vil bli realisert.

– Det virker som om bompenger er det eneste saliggjørende for regjeringen i ethvert samferdselsprosjekt, tordner Hoksrud.

H tror veien blir bygget

Statens vegvesen har ikke tatt med denne veistrekningen i sin prioriterte liste for ny nasjonal transportplan, som gjelder frem til 2023, men fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund (H) i Aust-Agder har tidligere sagt til NRK at han ikke har noen grunn til å tvile på at veien blir bygget i nær fremtid.

Han sier at et flertall av politikerne i fylkestinget i Aust-Agder er av samme oppfatning.

Sverdrup Lund frykter ikke at pengene som kreves inn skal "forsvinne" dersom veibyggingen ikke blir realisert.

– Pengene som kreves inn er ikke tapt uansett om det blir bygging av vei eller ikke, har Lund tidligere uttalt til NRK.

Innkreving starter i mai

Bompengeinnkrevingen til prosjektet starter i mai, og Bård Hoksrud liker dårlig at en bomstasjon i Lillesand skal kreve inn penger til et veiprosjekt mellom Arendal og Tvedestrand.

– Senest i Stortingets spørretime onsdag bekreftet statsministeren at han vil øke bruken av bompenger i tiden fremover, sier Hoksrud.

Han mener ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand er en så viktig veistrekning at staten må betale regningen, og ikke bilistene gjennom bompenger.

– Veistrekningen mellom Arendal og Tvedestrand på E18 er så viktig at den selvsagt bør bygges med statlige midler. Med Frp i regjering ville planene vært utarbeidet og veien bygget uten at bilistene hadde sett en eneste bom, sier Hoksrud.