I skipets indre

Det er fremdeles originalmotoren fra 1955 som driver MS Sjøkurs fremover. Bli med på en tur i maskinrommet.

Maskinrommet på MS Sjøkurs - kort

Maskinrommet på MS Sjøkurs - kort

Vi er i sannhet om bord i et levende veteranskip her på MS Sjøkurs. Innredningen i salongene og fellesarealene er i stor grad original, og dekoren på veggene lige så. Lugarene er delvis pusset opp og innredningen byttet, men det meste er akkurat slik det alltid har vært. Det gjelder også i maskinrommet.

Tre av maskingjengen om bord

Chief Knut Lillenes, motormann Helena Steinsen og 2. maskinist Thomas Hauge er tre av de seks personene som sørger for at alt virker i maskinrommet.

Foto: Sindre Skrede / NRK

— Hovedmaskinen er en tisylindret firetakts dieselmotor fra 1955, og er nok den eneste av denne typen som fortsatt er i drift i verden, sier maskinsjef Knut Lillenes.

Du kan se video fra maskinrommet øverst i saken.
Er du veldig interessert, kan du også se en lengre videoreportasje nederst i saken, med flere detaljer og forklaringer.

Gasshjul

Motoren startes ved hjelp av trykkluft. Dette hjulet styrer hvor mye luft som slippes inn, og er således 'startknappen' for motoren.

Foto: Sindre Skrede / NRK

Sammen med en maskinbesetning på fem personer holder Lillenes liv i hovedmaskinen, to hjelpemaskiner, pumper, tanker, filtre og en hel del andre ting vi passasjerer om bord ikke engang tenker på.

Ventilene

Dette er ventilene på toppen av sylinderne. De styrer hvor mye drivstoff og luft som kommer inn i sylinderen, og åpner for utslipp av eksos.

Foto: Sindre Skrede / NRK

— Her foregår det meste manuelt. Selv det vesle vi har av automatikk begynner å bli gammelt. Men det er kjekt at det blir tatt vare på, og det er kjekt å jobbe med, selv om man selvfølgelig jobber lettere i et moderne maskinrom med mye automatikk, sier Lillenes.

Med over 40 år bak seg som maskinsjef og teknisk inspektør har han litt erfaring å bygge på. Han tar, forståelig nok, sin oppgave i maskinen alvorlig, men med ro.

Maskinrommet MS Sjøkurs

Der fotografen står stod det tidligere tre store hjelpemaskiner. Disse ble byttet ut med to mindre på 80-tallet.

Foto: Sindre Skrede / NRK

Vi om bord tenker nok ikke så mye på maskinen og maskinrommet som vi kanskje burde — og kanskje er det også slik det skal være: det betyr at alt fungerer som det skal. Vi merker selvsagt vibrasjonene under fart, og den ettermonterte baugpropellen gjør at det rister godt i forskipet når den er i bruk. Det er derimot en liten pris å betale for det å få seile om bord på et levende skip med så mye historie bak seg.

Tilgangen på reservedeler kan være utfordrende for maskinistene. Heldigvis har det vært mulig å få tak i enkelte deler fra søsterskipet MS Finnmarken, som står på land ved Hurtigrutemuseet i Stokmarknes.

— Motoren ytte omtrent 3000 hestekrefter da den var ny. Den har nok tapt seg litt siden den tid, men den går fremdeles godt, bare den passes på og stelles med, sier Lillenes.

Nedenfor kan du se en litt lengre reportasje fra maskinrommet, hvis du vil. Den viser for eksempel mekanismen som styrer vridningen av propellbladene.

Maskinrommet på MS Sjøkurs - lang versjon

Maskinrommet på MS Sjøkurs - lengre reportasje.