Tysdag 5.- 7.trinn

BAKSNAKKING OG SOSIALE MEDIER

Video til læringsopplegg for BlimE i skolen

Video til læringsopplegg for BlimE i skolen

Kvifor er det lettare å vera slem på nett, og kva kan vi gjere for å ta betre vare på kvarandre på sosiale medier? Og kvifor er det lettare å snakke stygt om personar som ikkje høyrer kva som vart sagt?

BM powerpoint - BAKSNAKKING

NN powerpoint - BAKSNAKKING

SAMISK Powerpoint - BAKSNAKKING