Norsk

BlimE! 2021 treffer flere kompetansemål. Her er en samling med målene opplegget treffer i norsk.

Tre barn foran dataskjerm i skolemiljø
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Norsk, etter 2. trinn

KM1177:

Lytte til og samtale om skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk

Kjerneelementer:

 • Tekst i kontekst

Grunnleggende ferdigheter:

 • Muntlige ferdigheter

KM1260:

Samtale om og beskrive hvordan ord vi bruker, kan påvirke andre

Kjerneelementer:

 • Kritisk tilnærming til tekst

Grunnleggende ferdigheter:

 • Muntlige ferdigheter

Tverrfaglige tema:

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap

KM1267:

Lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler

Kjerneelementer:

 • Muntlig kommunikasjon

Grunnleggende ferdigheter:

 • Muntlige ferdigheter

KM1268:

Uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre kreative aktiviteter

Kjerneelementer:

 • Tekst i kontekst

Tverrfaglige tema

 • Folkehelse og livsmestring

Norsk, etter 4. trinn

KM1249:

Reflektere over hvordan språkbruken vår påvirker andre, og hvordan vi tilpasser og endrer språket i ulike situasjoner

Kjerneelementer:

 • Kritisk tilnærming til tekst
 • Språket som system og mulighet

Grunnleggende ferdigheter:

 • Ulike ferdigheter

Tverrfaglige tema:

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap

KM1251:

Utforske og formidle tekster gjennom samtale, skriving, lek, bevegelse og andre kreative uttrykk

Kjerneelementer:

 • Tekst i kontekst

Grunnleggende ferdigheter:

 • Ulike ferdigheter

KM1270:

Lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven

Kjerneelementer:

 • Tekst i kontekst

Grunnleggende ferdigheter:

 • Muntlige ferdigheter
 • Å kunne lese

Norsk, etter 7. trinn

KM1272:

Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler

Kjerneelementer:

 • Kritisk tilnærming til tekst
 • Muntlig kommunikasjon

Grunnleggende ferdigheter:

 • Muntlige ferdigheter

Tverrfaglige tema:

 • Demokrati og medborgerskap

KM1292:

Beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål

Kjerneelementer:

 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig tekstskaping

Grunnleggende ferdigheter:

 • Muntlige ferdigheter
 • Å kunne skrive

KM1297:

Lese lyrikk, noveller, fagtekster og annen skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, svensk og dansk og samtale om formål, form og innhold

Kjerneelementer:

 • Tekst i kontekst

Grunnleggende ferdigheter:

 • Muntlige ferdigheter
 • Å kunne skrive