KRLE

BlimE! 2021 treffer flere kompetansemål. Her er en samling med målene opplegget treffer i KRLE.

Ingressbilde KRLE kompetansemål BlimE 2021. Merket BlimE! Læringsmål
Foto: NRK

Etter 4. trinn

KM1983:

Samarbeide med andre i filosofisk samtale

Kjerneelementer:

 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon

Grunnleggende ferdigheter:

 • Muntlige ferdigheter

KM1984:

Identifisere og reflektere over etiske spørsmål

Kjerneelementer:

 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon

Grunnleggende ferdigheter:

 • Ulike ferdigheter

KM1985:

Sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer

Kjerneelementer:

 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon

Grunnleggende ferdigheter:

 • Ulike ferdigheter

Tverrfaglige tema:

 • Folkehelse og livsmestring

KM1988:

Samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen

Kjerneelementer:

 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon

Grunnleggende ferdigheter:

 • Ulike ferdigheter

Tverrfaglige tema:

 • Demokrati og medborgerskap

Etter 7. trinn

KM1979:

Utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer

Kjerneelementer:

 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon

Grunnleggende ferdigheter:

 • Ulike ferdigheter

Tverrfaglige tema:

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap

KM1995:

Bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring

Kjerneelementer:

 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon

Grunnleggende ferdigheter:

 • Ulike ferdigheter

KM 1996:

Samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner

Kjerneelementer:

 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Etisk refleksjon

Grunnleggende ferdigheter:

 • Ulike ferdigheter

KM 1962:

Samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien

Kjerneelementer:

 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Etisk refleksjon

Grunnleggende ferdigheter:

 • Ulike ferdigheter