Hopp til innhold

Vil selge farlig avfall som gjenbruk

Skal det være en halvfull sprayboks eller et åpna malingsspann? Renovasjonsselskapet i Stavanger-området har lenge gjort gjenbruk av brukbart avfall. Nå inkluderes farlig avfall i ordninga.

Terefe Bekele

Terefe Bekele er en av mange som leverer inn malingsrester til gjenvinningsstasjonen på Forus. – Noen er helt fulle, sier han om spannene. Grunnen til at spannene er avfall for ham, er at han må skifte farge, sier han lattermildt.

Foto: Marte Skodje / NRK

– Det er folk som leverer inn tilitersspann med maling som ikke er åpna engang, fordi det var feil farge, sier Tord Tjelflaat, assisterende avdelingsleder for gjenvinning i Ivar.

Tord Tjelflaat, assisterende avdelingsleder for gjenvinning i Ivar

Tord Tjelflaat, assisterende avdelingsleder for gjenvinning i Ivar.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Ivar er selskapet for vann, avløp og renovasjon for 12 kommuner i Stavanger-området, Jæren og i Ryfylke. Ivar tar ikke bare imot søppel som hentes hjemme hos folk, men også avfall folk leverer inn ved en av selskapets gjenvinningsstasjoner.

Ved den største, på Forus mellom Stavanger og Sandnes, har noen fått en litt annerledes sommerjobb:

Å ta kontakt med folk som leverer avfall og spørre om det virkelig må kastes, eller om det kan gjenbrukes.

Hvis søppelet kan brukes på ny, legger de det ut for salg i Bruktbuå.

Tora Lindheim, Frøydis Steinset, Solveig Aarak og Emilie Larsen

Tora Lindheim, Frøydis Steinset, Solveig Aarak og Emilie Larsen har sommerjobb med å spørre folk som skal kaste søppel om det kanskje ikke er søppel likevel. En del av sommerjobben er å lage en rapport om hvor stor andel av folks søppel som kan brukes igjen.

Foto: Marte Skodje / NRK

Bruktbuå har eksistert en stund.

Det som er nytt, er at du nå kan kjøpe for eksempel white-spirit der.

Flere hundre tusen liter

– Jeg synes det er helt fantastisk. Det å få lov til å redde avfall og gjøre noe som faktisk betyr noe, det er kjempekjekt, sier Frøydis Steinset, en av dem med sommerjobben.

Emilie Larsen har samme sommerjobb.

– Når vi er på jobb, går vi rundt til bilene og spør om de har noe brukbart med seg. Ofte sier de nei, men så kommer de til oss like etter fordi de har kommet på noe, sier hun.

Hvert år leverer folk inn 450.000 liter maling, 30.000 liter vaskemidler og 100.000 liter løsemidler. Ivar har regna ut at minst 30 prosent av denne totalen er brukbar.

Tor Arne Lima og Emilie Larsen

Emilie Larsen spør Tor Arne Lima om det han skal kaste, virkelig må kastes. – Det er veldig bra at det kan brukes på nytt. Dette hadde gått rett i konteinerne, sier han.

Foto: Marte Skodje / NRK

Når det kommer til vaskemidlene og løsemidlene, kan gjenbruksandelen være så stor som 80 prosent.

– Fram til i dag har alt det farlige avfallet gått til destruksjon. Det blir sendt til et forbrenningsanlegg som nyttiggjør seg energien. Men det er mye bedre hvis vi kan bruke avfallet om igjen, sier Tjelflaat.

Håper flere følger etter

Natur og Ungdom, Norges største miljøorganisasjon for ungdom, håper avfallsselskaper fra hele landet følger med på prosjektet.

Therese Hugstmyr Woie

Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom, håper flere følger etter.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Både produksjon og deponering av farlig avfall står for store miljøbelastninger, så det bør være en selvfølge at vi utnytter produktene vi trenger til det fulle, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

Hun er glad for at man her gjør det mulig å selge farlig avfall som gjenbruk.

– Produkter må vare lengre og de må inneholde mindre miljøgifter, og det må lønne seg å gjenbruke eller gjenvinne.

Tillitsbasert

Ivar har spurt Norsk forening farlig avfall (NFFA) til råds. De godkjenner gjenbruksmuligheten, ifølge Ivar.

Systemet er dessuten tillitsbasert. Folk som leverer inn avfall, blir for eksempel spurt om innholdet i bøtta eller flaska stemmer med etiketten som står på.

Oddvar Mestad

Oddvar Mestad har levert inn blant annet en halvfull gassflaske. han har ikke lenger brenneren som skal til, men ser ikke bort fra at noen som har den kan få nytte av gassflaska.

Foto: Marte Skodje / NRK

Personer som kjøper, blir informert om at de bruker det på eget ansvar.

Sjefen for gjenvinningsstasjonen ser ikke bort fra at prosjektet med oppsøkende virksomhet overfor dem som kaster, blir videreført.

– Vi ser at det blir kasta altfor mye. Ønsket vårt er at vi i framtida kan få enda mer av dette avfallet til gjenbruk, sier Anita Austigard, driftssjef ved gjenvinningsstasjonen.

Generalsekretær i NFFA, Roar Hansen, sier de ikke kjenner til andre selskaper som gjør det samme som Ivar.

– Her er det snakk om produkter hvor man fint kan bruke rester, så vi synes dette er et fint tiltak, sier han.