Vil ikke sone på Åna

Mange straffedømte som skal sone på Åna fengsel, ber om å få slippe fordi det er så mye narkotika der hevder advokat.

Åna fengsel på Jæren
Foto: Stig Morten Waage / NRK

Advokat Tor Inge Borgersen har mange opplevd at hans klienter har bedt om å få sone et annet sted enn på Åna fengsel.

- Det er klienter som har vært på Åna før. Det er ikke bra at det er så stor narkotikaproblem i fengslet, særlig ikke for de aller yngste. De møter en ny verden hvor de blir fristet med narkotika i fengsel, sier Borgersen.

Uforståelig

Narkotikomsetningen og bruk i norske fengsler er stort problem. Advokat Tor Inge Borgersen inrømmer at han ikke god nok kjennskap til kontrollrutinene på Åna, mens han synes det er rart at problemet er så stort.

- Jeg har vanskeligheter med å forstå at det ikke går an å begrense problemet til et minimum.

På Åna fengsel har bekjempelsen av narkotikaproblemet hatt høy prioritet i mange år.

Blir aldri rent

- Vi gjør kontroller når vi har konkret mistanke om at det brukes narkotika. Ellers tar vi stikkprøvekontroller, sier direktør Rune Labråten.

Han tror ikke at Åna er i noen særstilling i forhold til andre fengsel i Norge når det gjelder bruk av narkotika.

- Vi har et problem så lenge vi finner narkotika, men uansett hva vi gjør kommer vi aldri til å få det helt rent, sier Labråten.