Vet for lite om hvorfor ungdom sliter psykisk

Mellom 15 og 20 prosent av norsk ungdom har psykiske vansker, viser folkehelserapporten som ble publisert i 2015. Samtidig finnes det lite forskningsbasert kunnskap som kan si noe sikkert om årsakene.

Psykolog

Et nytt forskningsprosjekt i regi av UiS skal finne ut hva som er årsakene til psykiske vansker hos ungdom, og hvilke behandlinger som er mest effektive og trygge.

Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

– Vi må sørge for å ta best mulig vare på ungdoms psykiske helse. Ungdomstiden er den fasen i livet da vi går gjennom flest fysiologiske endringer. Ungdom har veldig mange utfordringer de møter i det daglige, og da er det en del av dem som utvikler psykiske vansker, sier postdoktor ved Institutt for helsefag på Universitetet i Stavanger, Petter Viksveen.

Petter Viksveen

Postdoktor ved institutt for helsefag på UiS, Petter Viksveen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Derfor har UiS tatt initiativ til et nytt forskningsprosjekt.

Kø hos helsesøster

Sju kommuner i Rogaland og Vest-Agder har sagt foreløpig ja til å bli med i prosjektet, som har oppstart i april 2018.

Én av disse er Haugesund. Seksjonsleder for barn og unge i Haugesund kommune, Anne Brit Bjerkenes, mener forskningen er helt nødvendig.

– Våre helsesøstre opplever en økende mengde av barn og unge som kommer til helsesøster sitt kontor. Denne forskningen er veldig viktig, og veldig i tiden i forhold til det vi opplever, sier Bjerkenes.

Anne Brit Bjerkenes

Seksjonsleder for barn og unge i Haugesund kommune, Anne Brit Bjerkenes.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen

I tillegg til Haugesund har rogalandskommunene Tysvær, Strand, Sandnes og Eigersund sagt ja. Fra Vest-Agder er Kvinesdal, Lyngdal og Søgne med.

Vil avdekke arbeidsledighet og frafall i skolen

Forskningen skal foregå via spørreundersøkelser og intervjuer av elever i ungdomsskole og på videregående skole.

– I første omgang bruker vi spørreundersøkelser for å få kunnskap om ungdommenes psykiske helse, bruken av helsetjenester, og hvilke barrierer de har i forhold til bruk av helsetjenestene, sier Viksveen.

Ungdommene skal følges over tid, og fyller ut nytt spørreskjema tre ganger til på de fem årene prosjektet pågår.

Men selv om prosjektet har satt en ramme på fem år, ønsker ikke Viksveen å gi seg med det.

– Vi ser for oss at vi vil fortsette å samle inn data fremover og se hvilke faktorer som påvirker ungdommenes psykisk helse, som også er knyttet opp mot frafall fra skole og eventuell arbeidsledighet senere. Her tror vi at vi kan bidra til mye nyttig forskningsmessig informasjon, sier han.

Forskningsprosjektet skjer i samarbeid med NTNU, Universitetet i Agder, McGill University i Canada, universitetene Tilburg og Radboud i Nederland, University of Sheffield i Storbritannia, og psykiatere på Universitetssjukehuset i Stavanger og på Sørlandet sjukehus.

Flere nyheter fra Rogaland