Presenterte 146 nye studentboliger

Studentsamskipnaden søkte om 329 studentboliger, fikk 146, og var storfornøyde.

Tora Aasland, Ellinor Svela, Morten Rønne

Statsråd Tora Aasland, SiS-leder Ellinor Svela og StOr-leder Morten Rønne.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Det er hyggelig å kunne komme med gode nyheter til studentmiljøet i Stavanger-området, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland da hun leverte nyheten om 146 nye studentboliger.

Hun fortsatte trenden med å gi tilskudd til studentboliger i Stavanger, noe hun selv betegner som utrolig viktig.

Bygger 1000 i året i Norge

Tora Aasland, Ellinor Svela

Minister Tora Aasland, SiS-leder Ellinor Svela.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Vi har som mål at det ska være rett til lik utdanning for alle, og det betyr at studentøkonomien er viktig. Boutgiftene er noe av det viktigste, og derfor bygger regjeringen boliger som bare det. På landsbasis bygger vi omlag 1000 i året, og Stavanger-området har fått, og kommer til å få, en god del av det, sier Aasland.

I Stavanger er prisene i det private utleiemarkedet høyest i landet og ifølge studentsamskipnaden har universitetet også svært mange internasjonale studenter. Hele 808 av 7 422 studenter er utenlandske. Dette bidrar til at det er svært mange som trenger en studenthybel.

– Når leiemarkedet er presset er det ekstra viktig. Vi vet at vi gjennom samskipnadene kan tilby studentene rimelige boliger. Nå settes det tredje byggetrinnet i Sørmarka i gang. Det bygges opp et bomiljø for studentene, så det blir en god helhet, sier utdanningsministeren.

Starter bygging i mars

Administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS), Ellinor Svela, var storfornøyd etter møtet med Aasland.

– Dette er veldig kjekt. Nå har vi fått det vi trenger for å realisere del tre av prosjektet med studentboliger i Sørmarka. I går skrev vi kontrakt med Jærentreprenør og vi begynner byggingen i mars, sier Svela.

Tilskuddet til de første 100 boligene ble gitt i høst. Kunnskapsdepartementet tilrår at prosjektet "Sørmarka del 3" fullfinansieres. Det vil si at det gis tilsagn om tilskudd til de resterende 46 hyblene.

Søkte om 329

SiS søkte også departementet om 183 andre studentboliger. Tre i Snareveien 3-prosjektet, 50 i Sandnes og 130 på Bjergsted. Likevel var ikke Svela misfornøyd.

– Vi håper jo alltid på å få full pott, men de andre prosjektene som vi søkte til er ikke helt klare enda, så de håper vi å få tilskudd til neste år. Vi skal jo alltid vise hvilke prosjekter vi har på gang.

Leder i Studentorganisasjonen (StOr), Morten Rønne, var også fornøyd.

– Vi skal nok være fornøyd med det. Vi får over ti prosent av det som deles ut i landet, sier han og legger til:

– Dette betyr at vi får en enda bedre studentby, at det blir bedre å bo her, og at boligprisene på sikt kan gå ned. Boliger er et av de viktigste utdanningspolitiske virkemidlene vi har, og legger grunnlaget for at alle skal ha råd til å studere. Det er kjempeviktig at regjeringen satser på det, sier Rønne.

Studentboliger UiS

Studentboliger på UiS.

Foto: Arild Eskeland / NRK