Hopp til innhold

Fikk sykkelstativ til en skole ingen sykler til: – Tull og vas

De er 34 elever. Nå har de fått sykkelstativ til 48 sykler. Men det er et problem: Ingen sykler til skolen på Sjernarøy i Stavanger.

Elevene kommer ikke til å bruke de nye sykkelstativene på skolen.

Elevene Amalie Hammer Vadla og Torleif Helgøy Hetland kommer ikke til å bruke det nye anlegget fra kommunen med det første. Når NRK var på besøk var det også satt store gjerder rundt sykkelstativene.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Jeg får ikke lov til å sykle, fordi det er for mørkt og det er for tynne veier, forteller Amalie Hammer Vadla.

Hun er elev på Sjernarøy oppvekstsenter.

Her har Stavanger kommune nå plassert ut et stativ med plass til 48 sykler, på skolen med 34 elever.

– Jeg synes det er drit og lort, og tull og vas. Det er ingen som sykler til skolen, sier elev Torleif Helgøy Hetland, tydelig opprørt.

Begge de to ankom skolen i en skolebuss, et gratistilbud fra kommunen. Skoleveien har verken gatelys eller fortau.

Frykter sykkelstativ blir klatrestativ

Mannen som frakter barna i buss hver morgen, Christian Aske, er heller ikke imponert over den nye installasjonen ved skolen.

– Det er ikke akkurat det lureste de har funnet på her. Det er jo ingen som sykler, sier han.

Skolebussjåfør Christian Aske kjører barna til skolen hver dag.

Skolebussjåfør Christian Aske sier ingen på Sjernarøy sykler til skolen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

FAU-leder ved skolen, Elin Samuelsen Rødne, beskriver skoleveien slik:

– Det er mørkt, svingete og uoversiktlig. Treffer du en bil, må du i grøfta med både sykkelen og deg selv, sier hun.

Foreldrene ønsker seg en sikrere skolevei, men enn så lenge må de ta til takke med et sykkelstativ.

– Alt vi kan få fra kommunen er jo positivt, men så er det jo denne skoleveien på Sjernarøy. Den er ikke akkurat holdbar for å sykle, sier Samuelsen Rødne og legger til:

Det blir nok brukt som klatrestativ tenker jeg.

Elevene Amalie Hammer Vadla og Torleif Helgøy Hetland ved Stjernarøy

Verken Amalie Hammer Vadla og Torleif Helgøy Hetland får lov til å sykle til skolen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi er optimister

Stavanger kaller seg sykkelby, og har store sykkelambisjoner. I 2020 ble Sjernarøy en del av nye Stavanger, og dermed har sykkelsatsingen nå nådd ut til det lille øysamfunnet.

– Vi er jo optimister, og satser på at vi kan få sykler hit om noen år. Jeg tenker på det som et håp for framtiden, men hele saken høres jo ko-ko ut, sier leder for miljø og utbygging i Stavanger kommune, Rune Askeland (MDG).

Leder for miljø og utbygging i Stavanger kommune, Rune Askeland (MDG)

Leder for miljø og utbygging i Stavanger kommune, Rune Askeland (MDG).

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Sykkelparkering er en del av en oppjustering av uteområdet på oppvekstsenteret på Sjernarøy.

– Stativene koster under 100.000 kroner, så det er snakk om en liten kostnad i en større oppjustering som nå foregår, sier prosjektleder i Stavanger kommune, Kine Krogh Olesen.

Også hun håper at Sjernarøy på sikt vil få bedre forhold for syklistene. Det er fylket som har ansvaret for de svingete veiene.

Skolen med 34 elever har fått 48 sykkelstativ som de ikke tror vil bli brukt

Det er satt opp et stort gjerde foran sykkelparkeringen på Sjernarøy.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Nå håper kommunepolitikerne at fylkespolitikerne blir inspirerte av sykkelparkeringen.

Alle skoleveier skal være sikre. Dette er helt klart en bestilling i oppgave til de som er valgt i fylkestinget. De må ta vare på fylkesveiene, og sørge for at de er gode nok til å sykle og gå på til skolen.

Men slik veien ser ut nå, er det ingen elever som kommer syklende langs den smale veien med det første.

– Det blir spennende å se om sykkelstativene blir flittig brukt, avslutter FAU-lederen.

FAU-leder på Sjernarøy, Elin Samuelsen Rødne, teller sykkelstativ som ikke kommer til å bli brukt.

FAU-leder på Sjernarøy, Elin Samuelsen Rødne, teller sykkelstativ som ikke kommer til å bli brukt.

Blir ikke prioritert

Ole Ueland (H) er leder for samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune.

– Nå har kommunen etablert et sykkelstativ. Dette er gjort fullt vitende om at det ikke er planlagt utbedring på strekningen som fører til skolen, sier han.

Ueland erkjenner at det er behov for bedre vei om elevene skal kunne sykle til skolen på en trygg måte.

– Vi er veldig opptatte av trafikksikkerhet i fylket, men akkurat denne strekningen har ikke nådd opp i prioriteringene våre, sier Ueland.

Ole Ueland

Ole Ueland (H) er leder for samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune.

Foto: Høyre

Han peker på at Stavanger kommune kan søke om trafikksikkerhetsmidler som punktbelysning og overganger.

Men i handlingsplanen for samferdsel i Rogaland, som varer til 2030, er det ikke blitt satt av penger til en stor oppgradering på strekningen.

– I vår strategi ligger det at vi må prioritere kommunene som ikke har slike inntekter som Stavanger kommune får, blant annet for bymiljøpakken.

Han peker på at kommunen kan søke om å få redusert fartsgrensen.

– Om det finnes et ønske om det, oppfordrer jeg skolen eller kommunen om å sende inn forslag om det til oss.