Jenter mobbes mest på nett

Det er svært store kjønnsforskjeller i de unges mediebruk.

Mobbing

Jenter er dobbelt så tsatt for mobbing på nett og mobil som gutter.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Jenter er dobbelt så utsatt for mobbing på nettet og mobilen som gutter.

Det viser en undersøkelse som det svenske Medierådet har gjennomført. 2000 barn i alderen 9 til 16 år, og like mange foreldre er intervjuet i undersøkelsen.

Undersøkelsen viser at det for første gang er mer vanlig blant de unge å ha pc på rommet enn å ha et TV der.

Svært store kjønnsforskjeller

Det er svært store kjønnsforskjeller når det gjelder mediebruken blant de unge. Jentene bruker mobilen langt mer. De sender SMS og tar bilder med mobikameraet mens guttene oftere spiller dataspill.

18 prosent av jentene forteller at de er blitt mobbet på internett eller på mobiltelefonen. Blant gutter er det tilsvarende tallet bare 9 prosent.

LES: - Engasjer deg i barns internettbruk

- Samtidig er det flere som oppgir at de aldri har blitt utsatt for uønsket sexprat på nettet i år enn tidligere, sier Medierådets sekretær Jan Christoffersson til Dagens Nyheter.

TV taper stort

Nesten alle ungdommene i undersøkelsen (97 prosent) forteller at de bruker nettet på fritiden. TV er den store taperen i kampen om de unges oppmerksomhet.

- Vi ser at TV-titting generelt taper i tiltrekningskraft om man sammenligner med studien vi gjorde i 2006. Da oppga 56 prosent at de så på TV på fritiden, i denne undersøkelsen var det tallet bara 43 prosent, sier Christoffersson.

Nettmobbing

For første gang er det mer vanlig å ha pc enn TV på barnerommet.

Foto: Stephan Reis / NRK