Hopp til innhold

Wirak: – For dyrt med grønt tak

Vann- og avløpsgiganten IVAR bygger nytt gjenvinningsanlegg på Forus til 600 millioner kroner, men kutter det klimavennlige grønne taket for å spare 6 millioner.

Stanley Wirak

Styreleder i IVAR, Stanley Wirak, mener det blir fort kostbart med grønt tak IVAR sitt nye gjenvinningsanlegg på Forus.

Foto: Erik Waage / NRK

– Det blir for dyrt med grønt tak, sier styreleder i Interkommunalt vann- og avløpsverk, IVAR, Stanley Wirak. Dessuten går overvannet rett i fjorden; det har det gjort i 100 år, og det går fint fortsatt, legger han til.

Mens andre byer, som Oslo og København, vurderer påbud for grønne tak på store nye bygg, sier vann- og avløpsgiganten på Forus nei takk.

I Bergen fikk Ikea påbud om grønt tak, da møbelkjeden bygde nytt bygg med flatt tak.

Kan gi økt forurensning

Fagfolk som jobber med overvann- og avrenning i Ivar gikk i sin innstilling til styret inn for et grønt tak, fordi gjenvinningsanlegget får et flatt tak på 11.000 kvadratmeter.

Vann- og avløpssjef i Sandnes kommune, Signe Kvandal, forteller at området på Forus har behov for bedre drenering av store nedbørsmengder.

– Ut fra et værfaglig synspunkt er Forus et utfordrende område i forhold til å håndtere overvannet. Det er flatt og vi har også kapasitetsutfordringer på deler av ledningsnettet. Med for store overvannsmengder kan man også få en økt forurensning ut mot fjorden, sier hun.

Kvandal synes at styrets vedtak om ikke å bruke bergknapp (se faktaboks) på de store takflatene, er uheldig.

– Vi vet jo også at klimaendringene vil komme og skape enda mer nedbør både i mengde og intensitet, sier hun.

Grønne tak en buffer

Sandnes kommune har vedtatt at utbygger håndterer overvannet selv, og at det ikke skal inn på eksisterende avløpssystem. Det sier bymiljøsjef i Sandnes, Kjersti Ohr.

–Grønne tak er en buffer mot styrtregn og reduserer merbelastningen på systemet. I tillegg gjelder det å være føre var i forhold til den ekstra nedbøren som skal komme i framtiden, sier Ohr.

Hun er spent på hvordan IVAR vil løse overvannsproblematikken på det nye gjenvinningsanlegget.

– Vi håper ennå på en snuoperasjon, sier Bengt Tovslid i firmaet Bergknapp i Sandnes, som er eneste norske produsent av grønne tak.

– Grønne tak er framtiden, og salget øker så kraftig på store bygg at prisene har gått kraftig ned, sier han.

Hard konkurranse

– For IVAR er det ikke lenger 6 millioner å spare, sier Tovslid. Prisen er gått ned til 2,8 millioner. Det må jo være en god nyhet for kommunene, når de skal ta den endelige avgjørelsen, legger han til.

Fredag skal representantskapet i IVAR avgjøre saken. Det er 12 kommuner i Sør-Rogaland, som eier IVAR.

– Kommer det et benkeforslag om grønt tak, så kan det bli grønt tak, sier styreleder og ordfører i Sandnes, Stanley Wirak.

Grønne tak sprer seg i byene. Den hardføre norske bergknappen kan både rense luften og svelge unna økt nedbør og flomvann. Nå skal det forskes på hvordan planten kan gi størst miljøgevinst på taket.

VIDEO: Grønne sedumtak skal redde byene fra oversvømmelser i en tid med stadig mer ekstremvær. Foto: Odd Rune Kyllingstad/NRK.