Hopp til innhold

Islandsk innvandringsboom til Norge

Den islandske innvandringa til Norge er meir enn femdobla dei siste fem åra.

Elisabeth Haraldsdottir

Elisabeth Haraldsdottir er ein av mange islendingar som har flytta frå Island til Norge. Her saman med barna sine.

I fjor flytta 1625 islendingar til Norge, mot 293 i år 2000. Kvar femte av desse kom til Rogaland, viser statistikk frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Elisabeth Haraldsdottir flytta i januar til Feøy i Karmøy kommune saman med heile familien. Ho har ikkje angra eit sekund.

- Det har vore veldig kjekt, betre enn forventa, seier ho.

I fulltidsjobb

Haraldsdottir har fått seg deltidsjobb som servitør på Feøy Brygge. Mannen har full jobb på Feøy fiskeoppdrett.

- Me kunne ikkje flytta til eit nytt land utan sikker jobb. Derfor er me glade for å vera i arbeid.

Hør hele intervjuet:

Søkjer lukka på Vestlandet

Island slit framleis med etterverknadane av finanskrisa. Mange er arbeidsledige og søkjer derfor lukka i nabolandet i aust.

- I Norge er det fleire ledige jobbar. Spesielt Vestlandet er populært. Både naturen og folkelynne her liknar på det islendingane er vane med i heimlandet, forklarer Eythor Johannson, leiar av den lokale islandske foreininga på Karmøy.

- Ville ikkje til Oslo

Ifølge statistikken er Rogaland det mest populære fylket for islendingar på flyttefot. Nesten dobbelt så mange frå Sagaøya valde fylket på Sør-Vestlandet framfor Oslo.

Hordaland har nesten like stor innvandring frå Island som hovudstaden.

- Oslo var aldri noko alternativ for oss. Me er bondefolk som likar oss på landet, seier Haraldsdottir på Feøy.

Blir verande i Norge

Islendingar som imigrerer til Norge blir ofte verande. Johannson, som til nå har budd ni år i Norge, har heller ikkje planar om å returnera til gamlelandet.

- Sonen min og resten av slekta bur framleis på Island, men eg er komen for å bli.

- Trur du også dei fleste andre som flyttar til Norge blir buande?

- Ja, det trur eg. Når folk blir integrerte i samfunnet er det vanskeleg å flytta. Og så ha me det så godt i Norge, seier han.

Innvandring frå Island

Fylke:

Talet på innvandra personar frå Island, 2005:


Talet på innvandra personar frå Island, 2009:

Østfold

10

34

Akershus

49

246

Oslo

61

169

Hedmark

7

28

Oppland

0

16

Buskerud

14

110

Vestfold

8

66

Telemark

1

46

Aust-Agder

10

22

Vest-Agder

22

71

Rogaland

27

293

Hordaland

32

154

Sogn og Fjordane

5

57

Møre og Romsdal

18

98

Sør-Trøndelag

13

49

Nord-Trøndelag

5

12

Nordland

3

60

Troms

6

41

Finnmark

2

53

Totalt:

293

1625