Hopp til innhold

Gamle broer fredet

Dette er en av tre broer i vårt distrikt som nå er fredet av Riksantikvaren.

Terland klopp

Terland Klopp i Egersund er en av 40 norske bruer som nå er blitt fredet.

Foto: Statens Vegvesen / Øystein Austarå

Riksantikvaren har fredet Terland Klopp i Egersund, Trolljuv bro i Etne og Strømsund bro på Karmøy. Disse tre er blant i alt 40 broer over hele landet som nå er blitt fredet.

Disse tre broene representerer helt ulike brotyper når det gjelder tidsepoke, materialvalg og funksjonalitet, og peiker seg ut som spesielle i regionen, heter det i en melding fra Statens Vegvesen.

Disse broene er fredet:

Terland klopp ble bygget rundt år 1800 over elva Gyaåna. Broen er en steinhellebro, og med sine 21 løp og ei lengde på 60 meter, er den regnet som den største i Norden i sitt slag. Den ble tatt ut av trafikk i 1977 og lever sitt pensjonistliv til stor glede for turgåere og veifarende som trenger en pause.

Trolljuv bro

Trolljuv bro

Foto: Statens Vegvesen

Trolljuv bro ligger i en sideparsell av E134 ved Åkrafjorden (i gamlevegen), bygd i 1942. Det er en 66 meter lang hengebro i stål og betong. I hver ende av broen går vegen rett i tunnel og brodekket er i betong med stålrekkverk. De to brotårnene er om lag 10 meter høye.

Terrenget på brostedet er dramatisk, og en må spekulere på hvordan de greide å bygge en slik bro på et slikt utilgjengelig sted.

Strømsund bro

Strømsund bro

Foto: Statens Vegvesen

Strømsund bro fra 1978 krysser innløpet til en liten fjordarm som deler tettstedet Kopervik. Det er en såkalt enarmet klaffebro (eller vippebro) som kan heves dersom en båt med til for høy mast skal passere. Total lengde er 52 meter og broen er bygd i stål. Ved brofestet er det bygget eit vakttårn der den fast ansatte brovakten tidligere fulgte trafikken og styrte åpningen.

(Kilde:Statens Vegvesen)