Feirer 50 år med universell utforming

Lundheim Folkehøgskole feirer at hovedbygget er 50 år. Utformingen av bygget var en revolusjon for folk med funksjonshemning i Norge.

Lundheim folkehøgskole har gitt Thea et nytt liv

Åtte år før Stortinget i 1975 gjorde vedtak om at alle offentlig bygg skulle være tilgjengelig for funksjonshemmede åpnet folkehøgskolen på Moi det unike bygget.

Se hele TV-innslaget her: NRK TV - Distriktsnyheter Rogaland

Universell utforming

– Vi planla et bygg som skulle være på ett plan, uten dørstokker og med breie dører og romslige toaletter – et bygg som var praktisk tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede, sier Kjell Erfjord som leder skolestyret på Lundheim folkehøgskole.

UNIVERSELL UTFORMING: Hovedbygget stod klart i 1967.

LUNDHEIM: Hovedbygget til folkehøgskolen stod ferdig bygget i 1967.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Med tilpasset bygg kunne skolen hjelpe funksjonshemmede ut i arbeidslivet. Fire år etter åpningen i 1967, utvidet skolen tilbudet sitt til også å gjelde funksjonsfriske.

Omvendt integrering

– Da fikk vi det vi kaller for en omvendt integrering. Både funksjonshemmede og ikke funksjonshemmede kommer sammen, lærer av hverandre og får en forståelse av hverandre. Jeg tror skolen har medvirket til at vi har fått et mer handikapvennlig samfunn, sier Erfjord.

TILPASSET BYGG: Folkehøgskolen er praktisk tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede.

TILPASSET BYGG: Folkehøgskolen er praktisk tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK