-Fjernet sporene etter drap

-Tiltalte Helge Ivar Breland Pedersen fjernet alle sport etter drapet på Ann Helen Karlsen, mener aktor.

Helge Ivar Breland Pedersen

Tiltalte Helge Ivar Breland Pedersen (36) møter i tingretten sammen med sine forsvarere Arvid Sjødin og Svein Kjetil Lode Svendsen.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Pedersen (38) skal ifølge tiltalen ha slått Karlsen i hodet med en hammer. Deretter skal han ha tatt kvelertak på henne, før han slepte liket bort med båt og dumpet det i sjøen. Men aktor Tormod Haugnes har ikke lansert noe motiv for ugjerningen.

38-åringen nekter for drapet da rettsaken startet i Stavanger tingrett i dag. Liket av Ann Helen Karlsen er aldri funnet. Likevel vil det bli lagt ned påstand om 21 års forvaring for Pedersen.

Beklaget

Statsadvokat Tormod Haugnes sa i sitt innledningsforedrag at Ann Helen Karlsen ble meldt savnet av sin familie 14. april 2005. Familien hadde ikke da hatt kontakt med henne siden 4. mars. Denne dagen hadde hun dratt til Stavanger.

-Det ble ikke iverksatt etterforskning i saken før høsten samme år. Trafikkdata ble aldri innhentet, noe som er sterkt å beklage i dag, sa Haugnes i retten.

Ny forklaring

Denne høsten kom det frem at Karlsen hadde vært på besøk hos tiltalte Helge Ivar Breland Pedersen og hans daværende ektefelle. Forklaringen som ble gitt var at Karlsen hadde forlatt hans bopel i løpet av natten og at de ikke hadde sett henne siden

Hans daværende kone meldte seg først tre år senere for politiet og avga ny forklaring. Da fortalte hun at Ann Helen Karlsen var blitt drept. Det medførte etter hvert at saken ble gjenopptatt og at det ble tatt ut tiltale mot Pedersen. I følge forklaringen skal Pedersen ha slått, kvalt og dumpet Ann Helen Karlsen i sjøen utenfor Tananger.

Flere slag

I følge statsadvokat Haugnes skal tiltalte ha slått Karlsen i hodet flere ganger med hammer. Deretter skal han ha kvalt henne og dratt liket ned til sjøkanten. Der måtte hans daværende kone holde vakt mens han selv hentet en båt. Pedersen skal ha festet liket til båtstropper og et betongelement. Da det var gjort skal tiltalte ha slept Karlsen etter båten og til slutt dumpet henne i sjøen, i følge Haugnes.

Fjernet spor

Samme morgen skal tiltalte ha dratt og hentet bagasjen til Ann Helen Karlsen. Noe skal være kastet og noe brent. Tiltalte skal også ha dratt tilbake til Tananger og fjernet spor på stedet politiet mener er åstedet for drapshandlingen.

Omfattende søk er i etterkant gjort i sjøen utenfor Stavanger, men ingenting er funnet. Saken baserer seg dermed i all hovedsak på forklaringen til tiltaltes tidligere kone. Etter planen skal hun forklare seg for retten tirsdag.

Erstatningskrav

Også en annen av tiltaltes tidligere partnere er fornærmet i saken. Bistandsadvokatene for de to kvinnene varslet i dag at de vil be om at tiltalte forlater rettsalen under kvinnenes forklaringer.

Bistandsadvokatene varslet også omfattende oppreisningskrav både på vegne av kvinnene og Ann Helen Karlsens tre barn og mor.

Avviser

Forsvarer for tiltale, advokat Arvid Sjødin, stilte seg i retten negativ til at hans klient ikke skal få være til stede når vitner som ligger til grunn for tiltalen skal forklare seg.

- Dette vil kunne medvirke til at det blir lettere til å forklare seg på en uriktig måte. Det er en rettighet tiltalte har. i en sak som er så alvorlig og bevisene må kunne tåle at han får være til stede når de blir lagt frem i retten, sa Sjødin.

Forklaring

Pedersen forklarte seg i dag kun om de mindre alvorlige forholdene han er tiltalt for og helt eller delvis har erkjent.

Bakgrunnen for det er at aktoratets vitne som omfatter drapstiltalen på forsettelig drap under særdeles skjerpende omstendighjeter, etter loven skal forklare seg før tiltalte. Det innebærer at Pedersen trolig kommer til å forklare seg om drapstiltalen først onsdag.