Hopp til innhold

Eramet halverer produksjonen

Smelteverket i Sauda må permittere på grunn av finanskrisen.

Eramet Sauda
Foto: Jonas Rød

Etterspørselen etter mangan fra stålindustrien har gått kraftig ned på grunn av finanskrisen. Mens Eramet hadde et rekordoverskudd første halvår 2008 med 1,3 milliarder kroner, har høsten blitt langt tyngre.

Etter forhandlinger med fagforeningene er det bestemt at at det blir permitteringer fra 2. januar. Omlag 200 ansatte jobber i Sauda.

- Det er markedssituasjonen som gjør at vi må permittere. Vi halverer produksjonen og halvererer bemanningen med permitteringer, sier informasjonssjef Bernt Jarle Dolmen.

- Vi er ikke ferdig forhandlet om hvor mange som må permitteres, men produksjonen skal halveres. Om det da blir puljevis permittering, eller at permitteringene skal fordeles likt, eller to og tre dagers uke skal vi bestemme innen 15.desember, sier klubbleder Jens Jensen.

LES: Finanskrisen rammer smelteverket

- Slag i ansiktet

Smelteverket i Sauda har to ovner. Den ene ble i høst bygd om for 200 millioner kroner for å kunne produsere mer. Så mye som 50 000 tonn mer mangan i året. Nå blir oppstarten av ovn 11, som den heter, utsatt til slutten av april. Det betyr at produksjonen går ned med 50 prosent. Torsdag var det allmøte på bedriften.

allmøte eramet

Trykket stemning på allmøtet torsdag på Eramet i Sauda.

Foto: Gunnar Solvang

- Det var som å få et slag i ansiktet. Folk sier lite, selv om de hadde bange anelser. Men de fikk nok en aha-opplevelse i dag, sier Jensen.

Eramet har også et smelteverk i Porsgrunn som drives sammen med smelteverket i Sauda. Porsgrunn blir ikke rammet av permitteringer i denne omgang.

- Vi har forståelse for at produksjonen halveres og at det blir permitteringer. Nå produserer vi for lager, og vi kan ikke ha folk på jobb som ikke gjør noe, sier Jensen.

Smelteverket Eramet Sauda

Ovn 11 blir ikke startet opp igjen før i april neste år.

Foto: Jonas Rød

Sauda-samfunnet rammes

Permitteringene og halvering av produksjonen får også konsekvenser for resten av Sauda-samfunnet. Det er allerede sendt ut permitteringsvarsel for en bedrift i Sauda som leverer tjenester til smelteverket. Innleie av folk blir også redusert.

- Dette går utover Saudas befolkning, men vi har en egen evne til å stå han av. Vi har en sunn og sterk bedrift med gode eiere som har investert for fremtiden. Når stålindustrien tar seg opp igjen, er vi klar igjen, sier Jensen.