Hopp til innhold

Bruker VR-briller for å stille sjeldne diagnoser

Unge, uerfarne leger skal få bedre trening i å avdekke og behandle sjeldne sykdommer. Nøkkelen er virtuelle akuttmottak.

VR-opplæring

Maryam Amith tar for tiden tar spesialistutdanning på sykehuset. Nå skal hun stille diagnose på den fiktive pasienten på skjermen. Til venstre Ida Høiland Hove, lege i spesialisering.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Dette mye bedre enn alt annet jeg har prøvd, sier Maryam Amith.

Hun ble nylig ferdig utdannet lege, og er for tiden i spesialisering på Stavanger Universitetssjukehus.

Amith har på seg VR-briller. Hun beveger seg rundt i et nakent opplæringsrom på sykehuset, med en stor skjerm på veggen.

På skjermen ser veilederen det samme som Amith gjennom brillene.

VR-opplæring av leger

Gjennom brillene tas Maryam Amith inn i et virtuelt akuttmottak på sykehuset.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

I den virtuelle verdenen blir det nesten som å være på et akuttmottak.

På behandlingsbenken ligger en sjuk pasient som Amith skal forsøke å diagnostisere så raskt som mulig.

Får alle tilganger

Her får den ferske legen tilgang til pasientjournalen, hun tar blodprøver, kan stille pasienten spørsmål, lytte på hjerte og lunger, bestille røntgen, ta EKG og utføre andre målinger.

Maryam Amith konkluderer med at pasienten har høyt stoffskifte. Legen får nokså kjapt en bekreftelse fra simulatoren på at hun har gjort riktige vurderinger.

VR-opplæring av leger

Camilla Normand håper at VR-opplæringen også kan utvides til å omfatte erfarne leger og medisinstudenter.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Nesten som å spille Play Station, dette?

– Haha, ja, men med en del mer prestasjonsangst, sier Amith.

– Til vanlig er ferske leger i spesialisering avhengig av å møte reelle pasienter for å lære seg det de trenger, sier Camilla Normand.

Hun er avdelingssjef for LIS-leger (leger i spesialisering) ved Mottaksklinikken, og prosjektleder for «Medical trainer» ved SUS.

– Det er særlig utfordrende for de nyutdannede legene å få nok erfaring med sjeldne og alvorlige sykdommer. Nå blir de bedre og raskere forberedt til å gjøre gode vurderinger, sier Normand.

Realistiske data

IT-selskapet Bouvet har utviklet den virtuelle opplæringen sammen med sykehuset.

Bouvet har fått realistiske pasientdata fra SUS for hvert scenario. For eksempel kan det være feil i hjertelyden og noe galt i blodverdiene, mens lungelyd og røntgen er normale.

VR-opplæring av leger

I forsøket på å stille diagnose kan legen stille spørsmål til den fiktive pasienten.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Selv om VR-opplæringen ikke er helt som i virkeligheten, er det veldig mye bedre å lære å stille sjeldne diagnoser gjennom scenarioer som du kunne fått sett i et akuttmottak. Alternativet hadde vært å lese om det, eller fått det fortalt gjennom en forelesning, sier Maryam Amith.

Vil utvide VR-opplæringen

Prosjektet består ikke bare av opplæring, men også forskning.

16 LIS-leger deltar. Av disse får halvparten VR-undervisning, mens de åtte andre har tradisjonell opplæring.

Målet er å avdekke hvilken undervisningsmetode som gir best resultater, og konklusjonen kommer neste år.

– Sammen med Bouvet håper vi å kunne utvide antall caser slik at vi også kan ta VR-opplæring i bruk på medisinstudenter og mer erfarne leger, sier Camilla Normand.