NRK Meny
Normal

Ut i naturen: Tøffe tiden for blomsten og bia

Uke 19 NRK1 tirsdag 5. mai kl 19.45

Samlivet mellom blomsten og bia skranter. Livsviktige blomster og insekter forsvinner. En tredel av verdens matvareproduksjon står nå i fare om ikke verdens befolkning innser at noe må gjøres. På Slottet har de hørt nødropet fra blomsterenga og gjør nå sitt for å bidra til en verdensomspennende redningsaksjon sammen med en fiskerbonde i Romsdal og et par fjellbønder på Møre.

Ut i naturen

Slottsgartner Tor Smaaland under innhøsting av honning i Dronningparken høsten 2014.

På fjellgårdene finner vi mange av de utryddingstruede plantene i Norge. De holder liv i humler og villbier, som trenger blomster som blåklokke og prestekrage for å overleve og føre nye generasjoner videre. I dette samspillet har blomster og bier skapt frøbanker rundt om i hele landet gjennom århundre. Men etter at bøndene begynte å gjødsle med kunstgjødsel, forsvant mange utryddingstruede planter og med dem humler, bier og sommerfugler.

Blomsterengene er livsviktige for å berge truede blomster, humler og bier vi fortsatt har igjen i landet. Slåttemarkene som dyrkes på gamlemåten, er redningen. For mange av de tungdrevne gårdsbrukene på fjellgårdene er også i ferd med å gro igjen, og da blir engene helt borte. I programmet møter vi fjellbøndene på Vesterås i Geiranger og i Svissdalen på Nordmøre, samt fiskerbonden ved Hustadvika på Romsdalskysten.

Slottet følger en verdensomspennende trend i likhet med storbyparker og slottsparker. For fire år siden tok dronning Sonja initiativ til å la store deler av Slottsparken vokse fram som blomsterenger. Slottsparken er urørt mark og her fant biologene gamle, unike frøskatter når de begynte å lete i jorda. Det er disse de nå ønsker skal få vokse fram og blomstre som egne «bed». Slottet har også skaffet seg 150 000 bier som bidrar til å pollinere blomstene. Ifølge slottsgartner Tor Smaaland skal det ha bidratt til mer fuglesang og fargerike vekster rundt Slottet, sammen med hjemmelaget honning til kongens og dronningens bord.