Hopp til innhold
Info fra NRK

Sámi álbmotbeaivi NRK:s - Samenes nasjonaldag på NRK

Gjennom en rekke programposter, både på radio og på TV, samt på nrk.no vil NRK markere samenes nasjonaldag mandag 6. februar.

Naima Khan Nergård t v og Agnete Saba - Sámi álbmotbeaivi - Samenes nasjonaldag NRK1 og NRK3 mandag 6. februar kl 20.00 – 21.00.

Naima Khan Nergård t v og Agnete Saba inviterer til å ta del i samenes nasjonaldag på NRK1 og NRK3 mandag 6. februar.

Foto: Dragan Čubrilo / NRK

Loga sámegillii vuollelis

Hovedmarkeringen blir gjennom en times samsending på NRK1 og NRK3 på kveldstid. Der vil programlederne Agnete Saba og Naima Khan Nergård invitere til feiring av nasjonaldagen fra et glitrende studio i Karasjok, med et flott ensemble fra Kringkastingsorkestret som husband.

Blant gjestene i studio vil vi få møte regissør Ole Giæver. 2023 er et spennende samisk film- og TV-år og Giæver står bak filmen “La elva leve”, som nettopp har hatt kinopremiere i Norge.

Vil redde den skoltesamiske kulturen

I programmet skal vi også bli bedre kjent med den skoltesamiske kulturen. I Norge er det skoltesamiske i ferd med å forsvinne, men nå er det håp om en ny giv for å redde noe av kulturen.

Til feiring av en nasjonaldag hører også god mat. En kokk som formidler samisk tradisjonsmat på nye måter til kokker fra hele verden, kommer til NRK for også å vise TV-seerne hvilke godsaker hun har å by på.

30 år med feiring av samenes nasjonaldag

I år er det 30 år siden den aller første feiringen av samenes nasjonaldag. Derfor er det naturlig med et lite tilbakeblikk og seerne vil få se hvordan feiringen fortonte seg i 1993.

Underveis i programmet blir det hilsener og innslag fra hele Sápmi, som viser hvordan både barn og voksne feirer dagen nå når man endelig kan samles til fest igjen!

I tillegg til husbandet fra Kringkastingsorkesteret blir det også flere andre musikalske innslag.

Tidligere stjernekampdeltager Vegard Bjørsmo kommer med en helt ny, egenkomponert låt, det blir skikkelig joikebattle i studio, og vi får en fartsfylt framførelse av den samiske Blime-låta - med Ole Henrik Lifjell og skolebarn.

Samenes nasjonaljoik ble nylig kåret og sendingen avsluttes med den som en “alljoik».

Arven fra vidda

På NRK2 sendes dokumentaren «Arven fra vidda» på nasjonaldagen. Her møter vi vi Aina Nordfjell som forlater universitetsstudier og kjæreste for å prøve seg som reingjeter på Rørosvidda.

Dagen før, søndag 5. februar, sendes programmet «Det vakre samiske håndverket» og «RAHČAN – Ellas opprør» på NRK2.

I NRK TV ligger serien "Vi lover et helvete». Her møter vi Aili Kristine Kalak Eira i rollen som reindriftssamen Elin. Hun kjemper for sine beitemarker og er forelsket i Daniel spilt av Sigurd Lakseide. Her er en gruvekonflikt bakteppet for kjærlighetsdramaet.

Markering også i radioen og på nett

Også på nrk.no og i radioen blir det bredt fokus på samenes nasjonaldag. I radioen vil for eksempel «P3ligaen» sende direkte fra Tromsø mandag 6.februar. Programlederne Anna og Henning med Ole Nicklas fra Valvi i NRK Sápmi tar pulsen fra Tromsø på nasjonaldagen, med aktuelle gjester og samisk musikk. I tillegg er Ailo reporter fra festlighetene rundt om i Tromsø.

NRK mp3/Klubben feirer samenes nasjonaldag, med samisk musikk og interessante gjester. Sammen skal lytterne få lært mer om samisk kultur og hvordan nasjonaldagen feires over hele landet. Mye samisk musikk denne dagen blir det både på NRK mP3 og NRK P3.

Sámi álbmotbeaivi - Samenes nasjonaldag NRK1 og NRK3 mandag 6. februar kl 20.00 – 21.00.

NRK ávvuda sámi álbmotbeaivvi

Iešguđet prográmmapoasttaid bokte, sihke rádios ja TV:s ja nrk.no -neahttasiiddus, áigu NRK čalmmustahttit sámi álbmotbeaivvi mánnodaga guovvamánu 6. beaivvi.

Váldolágideapmi lea diibmosaš searvesátta NRK1:s ja NRK3:s eahkes. Dalle bovdeba prográmmajođiheaddji guovttos Agnete Saba ja Naima Khan Nergård ávvudit álbmotbeaivvi Kárášjoga hearvás studios, gos KORK (Sáddahatorkester) lea fárus fásta čuojahanjoavkun.

Studioguossin lea earret eará filbmabagadalli Ole Giæver. 2023 lea gelddolaš sámi filbma- ja TV-jahki ja Giæver lea ge ráhkadan filmma “Ellos eatnu” mii aiddo lea čájehuvvon vuosttaš geardde Norgga kinoin.

Áigot gádjut nuortalaččaid kultuvrra

Prográmmas beassat maiddái buorebut oahpásnuvvat nuortalaš kultuvrrain. Nuortalaččat leat jávkame Norgga bealde, muhto dál lea doaivva nagodit seailluhit oasi kultuvrras.

Álbmotbeaivvi ávvudeapmái gullet maiddái njálgga biepmut. Goahkka guhte gaskkusta árbevirolaš sámi biepmuid ođđa vugiid mielde goahkaide miehtá máilmmi, boahtá NRK:ii čájehit maiddái TV-gehččiide makkár njálgga herskkuid son fállá.

30 jagi ávvudan sámi álbmotbeaivvi

Dán jagi lea 30 jagi áigi go sámi álbmotbeaivi ávvuduvvui vuosttaš geardde. Danne lea lunddolaš geahčastit maŋás ja čájehit gehččiide movt ávvudeapmi čađahuvvui 1993:s.

Gaskkohagaid sáddagis bohtet dearvuođat ja oasážat miehtá Sámi, mat čájehit movt sihke mánát ja rávisolbmot ávvudit beaivvi dál go viimmat fas besset čoahkkanit doaluide!

KORK lassin šaddet maiddái máŋga eará musihkalaš ovdanbuktima. Ovddeš Stjernekamp-oasseváldi Vegard Bjørsmo searvá áibbas ođđa, iežas čállin lávlagiin, šaddá albma joikebattle studios ja mii beassat oaidnit ja gullat Blime-lávlaga girjás ovdanbuktimiin – Ole Henrik Lifjellain ovttas skuvlamánáiguin.

Sámi álbmotluohti lea aitto válljejuvvon ja sátta loahpahuvvo dainna albma “álbmotjuoigamiin”.

Duoddara árbi

NRK2:s čájehuvvo dokumentára «Arven fra vidda» álbmotbeaivvi. Dás deaivvadit Aina Nordfjellain gii guođđá universitehtaoahpu ja irggi bargogoahtit boazovázzin Rørosduoddaris.

Beaivvi ovdal, sotnabeaivvi guovvamánu 5. beaivvi, sáddejuvvo prográmma “Det vakre samiske håndverket” ja “RAHČAN – Ellas opprør” NRK2:s.

NRK TV:s lea ráidu "Vi lover et helvete». Dás deaivat Aili Kristine Kalak Eira boazosápmelažžan Elinin. Son rahčá guohtuneatnamiid ovddas ja lea ráhkásnuvvan Danielii, gean Sigurd Lakseide neavttaša. Ruvkeriidu lea ráhkisvuođadrámá duogážin.

Čalmmustahttin maiddái rádios ja neahtas

Maiddái nrk.no -siiddus ja rádios šaddá olu sáhka sámi álbmotbeaivvi birra. Rádios sáddejuvvo ovdamearkka dihte “P3ligaen” njuolga Romssas mánnodaga guovvamánu 6. beaivvi. Prográmmajođiheaddji guovttos Anna ja Henning ovttas Ole Nicklasiin Valvvis NRK Sámis ávvudit álbmotbeaivvi Romssas, áigeguovdilis gussiiguin ja sámi musihkain. Dasa lassin lea Ailo reporttarin iešguđetge doaluin Romssas.

NRK mp3/Klubben ávvuda sámi álbmotbeaivvi sámi musihkain ja miellagiddevaš gussiiguin. Singuin ovttas besset guldaleaddjit oahppat eambbo sámi kultuvrra birra ja movt álbmotbeaivi ávvuduvvo miehtá riikka. Čuojahuvvo maid olu sámi musihkka dán beaivvi sihke NRK mP3:s ja NRK P3:s.

Sámi álbmotbeaivi - Samenes nasjonaldag NRK1:s ja NRK3:s mánnodaga guovvamánu 6. beaivvi dii. 20.00 – 21.00.