Hopp til innhold
Info fra NRK

Sámi álbmotbeaivi NRK:s - Samenes nasjonaldag på NRK

NRK feirer samenes nasjonaldag med en rekke programposter søndag 6. februar. På kveldstid blir det en times sending på NRK1 hvor kronprinsparet er blant de som hilser og gratulerer.

Sámi álbmotbeaivi - Samenes nasjonaldag: Prográmmajođiheaddji guovttos Anne Marja Hætta g ja Agnete Saba ja - Programlederne Anne Marja Hætta t v og Agnete Saba.

Anne Marja Hætta t v og Agnete Saba ønsker velkommen til feiring av samenes nasjonaldag på NRK søndag 6. februar.

Foto: NRK

Loga sámegillii vuollelis

Programlederne Agnete Saba og Anne Marja Hætta inviterer alle til fest, med Kringkastingsorkestret som husband. Sametingspresident Silje Karine Muotka er blant gjestene, og snakker om det grenseløse Sápmi, og både samisk dans og sølvsmykketradisjon er spennende temaer i sendingen.

NRK har fått møte kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon i en eksklusiv samtale hvor de forteller om sitt forhold til samenes nasjonaldag og samisk kultur.

Kronprinsparet Håkon og Mette-Marit i anledning intervju om Samenes nasjonaldag.

Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon forteller om sitt forhold til samenes nasjonaldag og samisk kultur.

Sofia Jannok, Emil Karlsen, Niko Valkeapää og Kajsa Balto er noen av de største artistene i Sápmi, og opptrer sammen med Kringkastingsorkestret med låtene sine slik de aldri før har blitt framført. Og det blir hilsener og innslag fra hele Sápmi, som viser hvordan både barn og voksne feirer dagen.

nasjonaldagen blir det også en rekke andre fjernsynsprogrammer med samisk ståsted på NRK. På formiddagen på NRK1 sendes «Jeg er same» som viser at det er mange måter å være same, både i og utenfor Sápmi. Før Dagsrevyen kommer første episode av serien «Det vakre samiske håndverket». Gjennom seks episoder skal seerne bli kjent med samiske håndverkstradisjoner.

På NRK2 blir programmet «Jeg er same» sendt på tidlig kveldstid, deretter "Alle mine rein kjenner jeg" som også setter fokus på samisk identitet.

Hovedscenen på NRK2 søndag 6. februar blir i sin helhet viet til en hyllest av den samiske multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää. Dette er en festforestilling fra Den norske Opera med orkesteret Arktisk Symfoni og Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš. Det er første gang denne vises på NRK.

Også i radioen, strømmetjenesten NRK TV og ikke minst på sosiale medier og på nrk.no blir det en fyldig markering av den samiske nasjonaldagen, og på NRK Musikk blir «låt for låt» viet våre fremste samiske artister.

Radiogudsjenesten på NRK P1 og NRK P1 kommer fra Nidarosdomen og også her blir det markering av den samiske nasjonaldagen. NRK P3 vil ha sin egen nasjonaldagsending og også i Helgemorgen på NRK P2 og Nitimen på NRK P1 blir det innslag fra samenes nasjonaldag.

nrk.no vil man både kunne få oppleve samisk musikk, lese historier fra det samiske samfunnet, ta quiz og få muligheten til å lære noe nytt - og få gode tips om samisk musikk og kultur.

Den populære tjenesten «NRK svarer» vil også ha samisk profil på nasjonaldagen og her vil medarbeidere fra NRK Sápmi og NRK Nyheter samarbeide om å svare på spørsmål fra publikum.

På nrk.no vil det også bli lagt ut en gratulasjonsprotokoll som alle kan benytte seg av for å sende sin hilsen på den samiske nasjonaldagen.

Sámi álbmotbeaivi - Samenes nasjonaldag NRK1 søndag 6. februar kl 19.50 – 20.50

Sámi álbmotbeaivi NRK:s

NRK ávvuda sámi álbmotbeaivvi máŋggalágan sisdoaluin sotnabeaivvi, guovvamánu 6. beaivvi. Eahkes lea diibmosaš sátta NRK1:žis, mas earret eará ruvdnoprinsapárra cealkiba dearvuođaid ja sáddeba lihkkosávaldagaid.

Prográmmajođiheaddji guovttos Agnete Saba ja Anne Marja Hætta bovdeba buohkaid ávvudeapmái, mas KORK (sáddehatorkeasttar) čuojaha. Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka lea okta gussiin. Son boahtá hupmat rájáhis Sámi birra. Sáddagis leat maiddái eará gelddolaš fáttát, nugo sámi dánsun ja sámi silbačikŋa-árbevierru.

NRK lea beassan deaivvadit ruvdnoprinseassa Mette-Marehiin ja ruvdnoprinsa Haakoniin. Dán eksklusiiva ságastallamis soai muitaleaba maid soai jurddašeaba sámi álbmotbeaivvi ja sámi kultuvrra birra.

Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon fotografert i anledning intervju om Samenes nasjonaldag.

Ruvdnoprinseassa Mette-Marehiin ja ruvdnoprinsa Haakoniin soai muitaleaba maid soai jurddašeaba sámi álbmotbeaivvi ja sámi kultuvrra birra.

Foto: Ola Vatn / NRK

Oassi sámi stuorámus musihkkanásttiin, namalassii Sofia Jannok, Emil Karlsen, Niko Valkeapää ja Kajsa Balto, čuojahit iežaset šuoŋaid ovttas KORK:in sáddagis. Ná it leat gullan dáid šuoŋaid ovdal. Sáddagis čájehit maid dearvuođaid ja mo mánát ja rávisolbmot miehtá Sámi ávvudit álbmotbeaivvi.

Sámi álbmotbeaivvi sádde NRK maiddái eará sámi prográmmaid TV:s. Iđitbeaivvi NRK1:žis sáddet ”Jeg er same”. Dás čájehuvvo ahte sáhttá máŋggaládje leat sápmelaš, sihke olggobeal Sámi ja Sámis. Ovdal Dagstevyena sáddejuvvo vuosttaš oassi ráiddus “Det vakre samiske håndverket”. Guđa oasis oahpásmuvvet geahččit sámi duddjonárbevieruide.

NRK 2:žis sáddejuvvo ”Jeg er same” árraeahkeda. Dakka maŋŋel sáddejuvvo Alle mine rein kjenner jeg» prográmma, mas šaddá sáhka sámi identitehtas.

Olles Hovedscenen prográmmas NRK2:žis sotnabeaivvi guovvamánu 6. beaivvi gudnejahtto sámi multidáiddár Nils Aslak Valkeapää -rohkki. Ávvučájálmas, maid Den norske opera, Sámi nášunálateáhter Beaivváš ja Arktisk Symfoni ovttas čájehit, ii leat ovdal čájehuvvon NRK:s.

Maiddái NRK rádios, NRK TV rávdnjenbálvalusas, nrk.no:s ja sosiála mediein galgá sámi álbmotbeaivi vuhttot bures. NRK Musikk -prográmmii ”Låt for låt” leat čohkken sámi stuorámus artisttaid.

NRK ovdasiiddus nrk.no sáhttá vásihit sámi musihka, lohkat muitalusaid, mat bohtet sámi servvodagas, vástidit gahčosiidda ja oahppat juoga ođđasa. Dáppe gávnnat nai buriid árvalusaid sámi musihkas ja kultuvrras. Nrk.no:s sáhttá maid cealkit dearvuođaid álbmotbeaivvi sierra ”lihkkosávaldatprotokolla” bokte.

Bivnnuhis bálvalusas ”NRK svarer” lea dán beaivvi vejolaš jearrat gažaldagaid sámi fáttain. NRK Sámi ja NRK Nyheter mielbargit ovttasbarget ja vástidit olbmuid gažaldagaide olles beaivvi.

Sámi álbmotbeaivi - Samenes nasjonaldag NRK1:žis sotnabeaivvi guovvamánu 6. beaivvi dii. 19.50 – 20.50.0.

Anne Marja Hætta t v og Agnete Saba er programledere på NRK1 på kveldstid når NRK markerer samenes nasjonaldag.

Anne Marja Hætta t v og Agnete Saba er programledere på NRK1 på kveldstid når NRK markerer samenes nasjonaldag.