Presten, premiere (1:6)

Uke 1 NRK1 lørdag 7. januar kl 20.55

Etter et plutselig hjerneslag får komiker Bjarte Tjøstheim et nytt perspektiv på livet. Han nærmer seg 50 år og føler at han har kastet bort tiden på tull og tøys i NRK. Nå vil han gå i sin fars fotspor og bli prest. Et kamerateam blir med for å dokumentere. ”Presten” er en humorserie med dokumentarisk form.

Bjarte Tjøstheim

Bjarte Tjøstheim som prest.

Foto: Kim Erlandsen / NRK

Den tar for seg alle aspektene som følger med når en nevrotisk, konfliktsky mann bestemmer seg for å snu opp ned på livet.

Serien er skrevet av Bjarte Tjøstheim selv og Vidar Josdal som også er regissør. De store rollene spilles av Tone Mostraum, Christian Skolmen, Marika Enstad, Tore og Steinar Sagen og Per Gørvell. I tillegg dukker blant andre Bjørn Eidsvåg, Odd Nordstoga og Kim Haugen opp som seg selv.

Bjartes nye liv
Bjarte vil ikke at det skal stå klovn på gravsteinen hans, og han har et behov for å gjøre noe meningsfullt.

Som prestesønn har han et stort ønske om å selv kunne hjelpe mennesker og gi mening til deres liv, og med prestemangel i Oslo utnevner biskopen Bjarte til vikarprest
i Maridalen kirke.

Bjartes nye kurs kommer som et sjokk på hans kollegaer, brødrene Sagen, og ikke minst på hans samboer Kristin.

Motstand møter han også i kirken av den konservative daglige lederen Margit, som er svært misfornøyd med å få en ugift, ufaglært prest inn i kirken sin.

I løpet av seks episoder holder Bjarte sin første dåp, sin første begravelse og andre seremonier som hører presterollen til. Med naivt pågangsmot går han 100 prosent inn i sin nye rolle som prest, samtidig prøver han å holde på sitt gamle liv og alle menneskene som hørte til dette.

Spørsmålet er om Bjarte har valgt riktig retning her i livet.